Bảo vật quốc gia (Việt Nam)

bài viết danh sách Wikimedia

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt. Việc công nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia phải do chính Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Trống đồng Hoàng Hạ thuộc nền Văn hóa Đông Sơn, bảo vật quốc gia số 2 - đợt 1

Quy địnhSửa đổi

 
Xe tăng T-54B số hiệu 843 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, bảo vật quốc gia số 29 - đợt 1

Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (2009)[1] định nghĩa Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:

 1. Là hiện vật gốc độc bản;
 2. Là hiện vật có hình thức độc đáo;
 3. Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản phải bảo đảm:[1]

 1. Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
 2. Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

Các đợt công nhậnSửa đổi

Tính đến đầu năm 2020, có 8 đợt công nhận với 215 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sáchSửa đổi

 
Thạp đồng Đào Thịnh. Bảo vật quốc gia số 3 - đợt 1

Dưới đây là danh sách các Bảo vật quốc gia của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký quyết định công nhận qua các đợt:

Đợt 1Sửa đổi

 
Cây đèn đồng hình người quỳ (trái) và Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn (phải). Bảo vật quốc gia số 4 và 5 - đợt 1
 
Trống đồng Cảnh Thịnh. Bảo vật quốc gia số 6 - đợt 1
 
Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga thời Lê sơ. Bảo vật quốc gia số 8 - đợt 1
 
Tượng Thần Surya. Bảo vật quốc gia số 18 - đợt 1
 1. Trống đồng Ngọc Lũ (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 2. Trống đồng Hoàng Hạ (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 3. Thạp đồng Đào Thịnh (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 4. Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 5. Cây đèn đồng hình người quỳ (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 6. Trống đồng Cảnh Thịnh (thời Tây Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 7. Ấn đồng "Môn Hạ Sảnh ấn" (thời Trần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 8. Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga (thời Lê sơ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 9. Cuốn "Đường Kách mệnh" (tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 10. Tác phẩm "Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) (tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 11. Bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" (bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 12. Bản thảo "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" (văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên đài Tiếng nói Việt Nam sáng ngày 17 tháng 7 năm 1966, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).
 13. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (văn bản gốc viết từ ngày 10 tháng 5 năm 1965 đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, hiện lưu giữ tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng).
 14. Tượng Phật Đồng Dương (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 15. Tượng Nữ Thần Devi (Hương Quế) (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 16. Tượng Thần Vishnu (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 17. Tượng Phật Lợi Mỹ (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 18. Tượng Thần Surya (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 19. Tượng Bồ tát Tara (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng).
 20. Đài thờ Mỹ Sơn E1 (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng).
 21. Đài thờ Trà Kiệu (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng).
 22. Tượng Phật A Di Đà (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
 23. Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay (thời Lê Trung Hưng, hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 24. Bộ Cửu vị thần công (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).
 25. Bộ Cửu Đỉnh (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).
 26. Pháo cao xạ 37mm M1939 (61-K) (súng phòng không của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không - Không quân).
 27. Máy bay MiG-21F96, số hiệu 5121 (máy bay chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam trong trận "Điện Biên Phủ trên không", hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).
 28. Sổ trực ban "Chiến dịch Hồ Chí Minh" (sổ trực ban chép tay tình hình chiến sự Chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quân khu 7).
 29. Xe tăng T-54B, số hiệu 843 (tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).
 30. Xe tăng T-59, số hiệu 390 (tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tăng thiết giáp).
 
Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, chùa Hội Hạ, Vĩnh Phúc, nay là hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bảo vật quốc gia số 17 - đợt 2
 
Bức tranh Hai thiếu nữ và em bé của họa sĩ Tô Ngọc Vân, bảo vật quốc gia số 35 - đợt 2
 
Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, đầu thế kỷ 17, gố sơn, chùa Mật, Thanh Hóa. Hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bảo vật quốc gia số 19 - đợt 2
 
Bộ tượng Di Đà Tam Tôn được đặt trên cùng của ban thờ ở hậu điện chùa Thầy, bảo vật quốc gia số 7 - đợt 3
 
Ấn Sắc mệnh chi bảo, bảo vật quốc gia số 23 - đợt 4
 
Thống gốm hoa nâu, bảo vật quốc gia số 5 - đợt 5
 
Ấn vàng Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo, bảo vật quốc gia số 13 - đợt 5
 
Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo, bảo vật quốc gia số 16 - đợt 6

Đợt 2Sửa đổi

 1. Trống đồng Đền Hùng (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
 2. Trống đồng Cẩm Giang I (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa).
 3. Mộ thuyền Việt Khê (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 4. Thạp đồng Hợp Minh (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái).
 5. Bộ khóa đai lưng bằng đồng (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
 6. Kiếm ngắn Núi Nưa (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa).
 7. Bia "Xá Lợi Tháp Minh" (Niên đại: năm 601, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh).
 8. Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).
 9. Bia Sùng Thiện Diên Linh (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
 10. Bia chùa Sùng Khánh (thời Trần, hiện lưu giữ tại chùa Sùng Khánh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
 11. Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh (thời Lê, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
 12. Chuông chùa Bình Lâm (thời Trần, hiện lưu giữ tại chùa Bình Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
 13. Chuông chùa Vân Bản (thời Trần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 14. Đại hồng chung chùa Thiên Mụ (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại chùa Thiên Mụ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
 15. Rồng đá (Xà thần) (thời Lý, hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).
 16. Tượng Phật A Di Đà (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).
 17. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 18. Ba pho tượng Tam Thế (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại chùa Linh Ứng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 19. Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 20. Bộ chân đèn và lư hương gốm men (thời Mạc, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định).
 21. Vạc đồng (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa).
 22. Súng thần công Bảo quốc An dân Đại tướng quân (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh).
 23. Bia Võ Cạnh (Văn hóa Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 24. Tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn (Văn hóa Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 25. Tượng Avalokitesvara Đại Hữu (Văn hóa Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 26. Tượng động vật Dốc Chùa (Văn hóa Đồng Nai, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương).
 27. Tượng Phật Bình Hòa (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 28. Tượng Phật Sa Đéc (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 29. Tượng Thần Visnu (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp).
 30. Tượng Thần Visnu (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Long An).
 31. Tượng Nữ Thần Durga (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 32. Tượng Avalokitesvara (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).
 33. Bộ sưu tập hiện vật vàng (Văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Long An).
 34. Tranh Vườn Xuân Trung Nam Bắc (tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh)
 35. Tranh Hai thiếu nữ và em bé (tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Vân, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 36. Tranh Em Thúy (tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Trần Văn Cẩn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 37. Tranh Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Sáng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).

Đợt 3Sửa đổi

 1. Trống đồng Hữu Chung (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương).
 2. Chuông Thanh Mai (Niên đại: năm 798, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).
 3. Tám mươi hai bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội (Niên đại: 1484 - 1780, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội).
 4. Bia "Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi" (Niên đại: thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa).
 5. Bia Thủy Môn Đình (Niên đại: năm 1670, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn).
 6. Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên (Niên đại: thế kỷ XVI, hiện lưu giữ tại chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
 7. Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy (Niên đại: đầu thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).
 8. Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương (Niên đại: cuối thế kỷ XVIII, hiện lưu giữ tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).
 9. Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva (Niên đại: đầu thế kỷ VIII, hiện lưu giữ tại Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam).
 10. Lan can thành bậc (Niên đại: đầu thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định).
 11. Máy bay Mic 21 số hiệu 4324 (Hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).
 12. Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh (Hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).

Đợt 4Sửa đổi

 1. Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, thành phố Hà Nội).
 2. Đôi trống đồng Lô Lô (Niên đại: trống Đông Sơn nhóm D, khoảng thế kỷ V, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang).
 3. Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ (Niên đại: năm 995, dưới thời vua Lê Đại Hành, hiện lưu giữ tại Khu di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
 4. Tượng Thần Visnu (Niên đại: thế kỷ VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp).
 5. Tượng nữ thần Laksmi (Niên đại: thế kỷ VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu).
 6. Tượng Nữ thần Laksmi (Niên đại: thế kỷ VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp).
 7. Đầu tượng thần Siva (Niên đại: khoảng đầu thế kỷ X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam).
 8. Tượng Sadashiva (Niên đại: khoảng thế kỷ thứ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu).
 9. Đầu tượng thần Siva (Niên đại: khoảng thế kỷ thứ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu).
 10. Pho tượng Trấn Vũ (Niên đại: năm 1802, hiện lưu giữ tại Di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).
 11. Bệ thờ Vân Trạch Hòa (Niên đại: thế kỷ IX-X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế).
 12. Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini (Niên đại: đầu thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định).
 13. Hương án chùa Khám Lạng (Niên đại: năm 1432, hiện lưu giữ tại di tích chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
 14. Bức giá tượng (phù điêu) chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật về thời kỳ Hùng Vương (Niên đại: cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, hiện lưu giữ tại Di tích Đền Nội (còn gọi là Đền Lạc Long Quân), thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).
 15. Mô hình nhà (Niên đại: thời Trần, thế kỷ XIII - XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định).
 16. Bia "Thanh Hư Động" (Niên đại: niên hiệu Long Khánh (1372-1377) thời Trần Duệ Tông, hiện lưu giữ tại di tích chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
 17. Bia điện Nam Giao (Niên đại: Niên hiệu Vĩnh Trị thứ 4, đời vua Lê Hy Tông (1679), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 18. Bia Khiêm Cung Ký (Niên đại: năm 1875, hiện lưu giữ tại di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
 19. Bộ sưu tập vạc đồng thời Chúa Nguyễn (Niên đại: 1659 - 1684, hiện lưu giữ tại di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
 20. Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Giám (Niên đại: thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại chùa Giám xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
 21. Cây đèn gốm (Niên đại: Niên hiệu Diên Thành 5 (1582), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).
 22. Long đình gốm Bát Tràng (Niên đại: thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).
 23. Ấn Sắc mệnh chi bảo (Niên đại: năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 24. Ngai vua triều Nguyễn (Niên đại: 1802-1945, hiện lưu giữ tại điện Thái Hòa thuộc di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
 25. Áo Tế giao (Niên đại: 1802- 1945, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Đợt 5Sửa đổi

 1. Ngẫu tượng Linga - Yoni (Niên đại: thế kỷ V - VI hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh).
 2. Phù điêu Trà Liên 1 (Niên đại: nửa cuối thế kỷ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị).
 3. Phù điêu Trà Liên 2 (Niên đại: nửa cuối thế kỷ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị).
 4. Phù điêu Thần Brahama (Niên đại: thế kỷ XII - XIII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định).
 5. Thống gốm hoa nâu (Niên đại: thế kỷ XIII - XIV, triều Trần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 6. Bia "Thanh Mai Viên Thông tháp bi" (Niên đại: Năm 1362 đời vua Trần Dụ Tông, hiện lưu giữ tại Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
 7. Bia vua Lê Thái Tổ (Niên đại: Năm 1431, hiện lưu giữ tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).
 8. Bia "Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi" (Niên đại: Cuối thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
 9. Đôi chuông chùa Đà Quận (Niên đại: Năm 1611 thời nhà Mạc, hiện lưu giữ tại Khu di tích Chùa Đà Quận, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).
 10. Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Tượng Thiền sư Vũ Khắc Trường (Niên đại: Giữa thế kỷ XVII, hiện được thờ tại Chùa Đậu, huyện Thường Tín, Hà Nội).
 11. Tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh (Niên đại: Khoảng cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18, hiện được thờ tại Đền Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội).
 12. Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Động Ngọ (Niên đại: Năm 1692, đời vua Lê Hy Tông, hiện lưu giữ tại Chùa Động Ngọ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
 13. Ấn vàng "Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo" (Niên đại: Năm Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
 14. Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946 (từ 30 tháng 8 năm 1945 - 28 tháng 2 năm 1946, hiện lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ).

Đợt 6Sửa đổi

 1. Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi (niên đại: cách ngày nay khoảng 2000-2500 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An).
 2. Muôi có cán hình tượng voi (niên đại: cách ngày nay khoảng 2000 - 2500 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An).
 3. Đàn đá Lộc Hòa (niên đại: cách ngày nay khoảng 3000 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước).
 4. Bộ khuôn đúc Nhơn Thành (niên đại: thế kỷ 1-thế kỷ 7, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Cần Thơ).
 5. Hộp đựng xá lỵ Tháp Nhạn (niên đại: thế kỷ 7-thế kỷ 8, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An).
 6. Phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên (niên đại: thế kỷ 6-thế kỷ 7, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai).
 7. Tượng Thần Vishnu Gò Thành (niên đại: thế kỷ 6-thế kỷ 8, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tiền Giang).
 8. Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm (niên đại: giữa thế kỷ 13, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định).
 9. Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích (niên đại: thế kỷ 11, hiện lưu giữ tại Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
 10. Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu-Luy Lâu (niên đại: thế kỷ 18, hiện thờ tại Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 11. Cột đá chạm rồng chùa Dạm (niên đại: thế kỷ 11, hiện lưu giữ tại Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
 12. Bia "Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi" (Bia lăng Vua Lê Hiến Tông) (niên đại: cuối thế kỷ 15, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa).
 13. Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ (niên đại: thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20, hiện lưu giữ tại Di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương).
 14. Bia "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" (niên đại: năm 1607, niên hiệu Hoằng Định thứ 8, hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn-Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
 15. Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc (niên đại: năm 1549, hiện lưu giữ tại Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
 16. Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo (niên đại: thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 17. Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (niên đại: thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
 18. Mộc bản Chùa Bổ Đà (niên đại: giữa thế kỷ 18-đầu thế kỷ 20, hiện lưu giữ tại Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
 19. Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh (niên đại: năm Thiệu Trị thứ 7, 1847, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
 20. Bình phong sơn mài "Thiếu nữ và phong cảnh" (niên đại: năm 1939, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 21. Tranh "Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc" (họa sĩ Dương Bích Liên, niên đại: năm 1980, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 22. Tranh sơn mài "Gióng" (họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, niên đại: năm 1990, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).
 23. Tranh "Thanh niên thành đồng" (họa sĩ Nguyễn Sáng, niên đại: năm 1967-1978, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh).
 24. Tàu vận tải quân sự số hiệu HQ671 (niên đại: kháng chiến chống Mỹ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân).

Đợt 7Sửa đổi

 
Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở, Hưng Yên, bảo vật quốc gia số 14 - đợt 7
 
Đài thờ Đồng Dương (mã số) 22.24, bảo vật quốc gia số 15 - đợt 7
 1. Bình gốm Đầu Rằm (Niên đại: Văn hóa Phùng Nguyên muộn, 3.400 - 3000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)
 2. Bộ Sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh (Niên đại: C14: 3370 ± 40 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi)
 3. Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng (Niên đại: Thế kỷ IX - X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi)
 4. Trống đồng Pha Long (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai)
 5. Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh (Niên đại: Trống đồng: Thế kỷ II - I trước Công nguyên; chum gỗ được phân tích C14: 2.100 ± 40 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương)
 6. Tượng Phật Nhơn Thành (Niên đại: Thế kỷ IV - VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ)
 7. Bình gốm Nhơn Thành (Niên đại: Thế kỷ V, hiện lưu giữ tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ)
 8. Bộ Linga - Yoni Đá nổi (Niên đại: Thế kỷ V - VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang)
 9. Tượng Thần Brahma Giồng Xoài (Niên đại: Thế kỷ VI - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang)
 10. Tượng Thần Vishnu Vũng Liêm (Niên đại: Khoảng thế kỷ VI - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long)
 11. Tượng Phật Sơn Thọ - Trà Vinh (Niên đại: Thế kỷ VI - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh)
 12. Tượng Uma Dương Lệ (Niên đại: Thế kỷ IX - X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị)
 13. Tượng Thần Shiva chùa Linh Sơn (Niên đại: Thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Chùa Linh Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
 14. Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Niên đại: Thế kỷ XIX, hiện lưu giữ tại Chùa Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)
 15. Đài thờ Đồng Dương (Niên đại: Thế kỷ IX - X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng)
 16. Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử (Niên đại: Thế kỷ XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh)
 17. Bia "Sùng Thiên tự bi" (Niên đại: Niên hiệu Khai Hựu thứ 3 thời Trần, năm 1331, hiện lưu giữ tại Chùa Dâu (Sùng Thiên tự), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)
 18. Tháp gốm men chùa Trò (Niên đại: Thế kỷ XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc)
 19. Ấn Tuần phủ Đô tướng quân (Niên đại: Năm Hồng Thuận thứ 6 - 1515, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình)
 20. Kim sách "Đế hệ thi" (Niên đại: Năm 1823, niên hiệu Minh Mạng năm thứ 4, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia)
 21. Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng (Niên đại: Năm 1947, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh)
 22. Xe ô tô "Quốc tế" (Niên đại: Năm 1949, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hậu cần)

Đợt 8Sửa đổi

 
Bia ma nhai ngự chế của Vua Lê Thái Tổ ở Cao Bằng, bảo vật quốc gia số 13 - đợt 8
 
Bia "Ngự kiến Thiên Mụ tự" đặt tại Chùa Thiên Mụ, bảo vật quốc gia số 16 - đợt 8
 1. Sưu tập nha chương (Niên đại: Văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 3.500 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ).
 2. Trống đồng Quảng Chính (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, khoảng Thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 3. Trống đồng Trà Lộc (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, thuộc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị).
 4. Linga - Yoni gỗ Nhơn Thành (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ V; hiện lưu giữ tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ).
 5. Tượng Phật gỗ Giồng Xoài (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ IV - VI; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang).
 6. Tượng Phật đá Khánh Bình (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ VI - VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang).
 7. Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng (Niên đại: cuối Thế kỷ XI - đầu Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
 8. Tượng đôi sư tử đá đền - chùa Bà Tấm (Niên đại: Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
 9. Hai tượng Hộ pháp chùa Nhạn Sơn (Niên đại: Thế kỷ XII - XIII; hiện lưu giữ tại chùa Nhạn Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
 10. Tượng Mẫu Âu Cơ (Niên đại: Thế kỷ XIX, hiện thờ tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
 11. Chuông Nhật Tảo (Niên đại: Thế kỷ X; hiện lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
 12. Bia "Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh" (Niên đại: thời Lý - Trần; hiện lưu giữ tại chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
 13. Bia ma nhai ngự chế của Vua Lê Thái Tổ (Niên đại: năm 1431; trên vách núi Phia Tém, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).
 14. Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi - Bia Lăng Vua Lê Túc Tông (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa).
 15. Bia "Sùng chỉ bi ký" (Niên đại: năm 1696; hiện lưu giữ tại đền thờ Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
 16. Bia "Ngự kiến Thiên Mụ tự" (Niên đại: năm 1715; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).
 17. 12 Bia Tiến sĩ Văn Miếu Bắc Ninh (Niên đại: năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thành Thái - 1889; hiện lưu giữ tại di tích Văn miếu Bắc Ninh, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
 18. Bộ chóp tháp Champa Linh Thái (Niên đại: Thế kỷ XII - XIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế).
 19. Thống đồng thời Trần (Niên đại: Thế kỷ XIII - XIV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 20. Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu (Niên đại: thời Lê sơ - Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 21. Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện lưu giữ tại Di tích đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
 22. Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình).
 23. Cửa võng đình Diềm (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại đình Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
 24. Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện thờ tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
 25. Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện thờ tại đền thờ Vua Lê Đại Hành, Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
 26. Long đao (Niên đại: Thế kỷ XVII - XVIII; hiện lưu giữ tại Khu di tích tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
 27. Ấn "Lương Tài Hầu chi ấn" (Niên đại: Thế kỷ XIX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh).

Đợt 9Sửa đổi

 
Tượng Ganesha, bảo vật quốc gia số 7 - đợt 9
 
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại tháp Huệ Quang, bảo vật quốc gia số 10 - đợt 9
 1. Sưu tập khuôn đúc Cổ Loa (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).
 2. Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh (Niên đại: Cuối thế kỷ III trước Công nguyên - thế kỷ I Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương).
 3. Bộ Linga - Yoni Linh Sơn (Niên đại: Thế kỷ VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang).
 4. Bộ sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng (Niên đại: Thế kỷ X - XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi).
 5. Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên).
 6. Trống đồng Kính Hoa (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ IV - III trước Công nguyên; thuộc sở hữu tư nhân, thành phố Hà Nội).
 7. Tượng Ganesha (Niên đại: Văn hóa Champa, thế kỷ VII - VIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng).
 8. Tượng Gajasimha (Niên đại: Văn hóa Champa, thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng).
 9. Tượng nam thần (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu).
 10. Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện được thờ tại tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên, Khu di tích Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
 11. Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện được thờ tại chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
 12. Bộ tượng phật Tam thế chùa Bút Tháp (Niên đại: Thế kỷ XVII, hiện được thờ tại chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 13. Phù điêu nữ Thần Sarasvati (Niên đại: Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định).
 14. Phù điêu vua Pô Rômê (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại di tích tháp Pô Rômê, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).
 15. Phù điêu Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện được thờ tại chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
 16. Bia Hòa Lai (Niên đại: Cuối thế kỷ VIII - đầu thế kỷ IX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận).
 17. Hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng (Niên đại: Cuối thế kỷ XI - đầu thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
 18. Bộ thành bậc điện Kính Thiên (Niên đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại điện Kính Thiên, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội).
 19. Bình gốm hoa nâu Kinnari (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 20. Bình gốm hoa sen (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 21. Thạp gốm hoa nâu (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).
 22. Hương án chùa Bút Tháp (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 23. Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
 24. Cửa võng đình Thổ Hà (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại đình Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hình ảnhSửa đổi

Thực trạng bảo quản Bảo vật quốc giaSửa đổi

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc giaBảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có phòng chuyên môn độc lập, chuyên trách về bảo quản hiện vật, là hai đơn vị đứng đầu ngành bảo tàng Việt Nam về công tác bảo quản hiện vật. Tuy nhiên việc bảo quản Bảo vật quốc gia vẫn là một thách thức ngay cả với những bảo tàng này. Các vấn đề chính có thể kể đến là: kinh phí bảo quản và hệ thống trang thiết bị chưa đạt chuẩn.[11]

Bảo vật quốc gia sau khi được công nhận phải đi liền với chế độ "bảo quản đặc biệt". Song trên thực tế, nhiều địa phương không có điều kiện tài chính và cơ sở vật chất cho việc bảo quản, gìn giữ những hiện vật vô giá này, cũng không nhận được thêm kinh phí "bảo quản đặc biệt" từ Nhà nước. Vì thế, hầu như chưa có phương án bảo quản đặc biệt với từng bảo vật quốc gia như quy định của Luật Di sản văn hóa. Trong khi đó, sau khi có hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia, địa phương, đơn vị đang quản lý bảo vật phải chịu thêm nhiều áp lực về việc bảo quản, bảo tồn, bảo vệ… trong khi không có kinh phí, không có nhân lực. Rất nhiều bảo vật quốc gia từ các thành phố lớn cho đến các di tích tại làng xã đều không được bảo quản và bảo vệ đúng mức, càng không có chú thích hay hướng dẫn tại nơi trưng bày. Nhiều bảo vật quốc gia được cất kĩ và khóa chặt không cho khách tham quan vì không có diện tích trưng bày và lo sợ mất cắp.[12][13]

Nhiều vụ việc xâm hại đến bảo vật quốc gia được thông tin trên báo chí, trong đó chủ yếu do trộm cắp và cả do sự thiếu hiểu biết của chính những người quản lý hiện vật như: Đầu tượng Phật chùa Ngô Xá bị mất cắp rồi sau tìm lại được[14], tượng Phật Quan Âm chùa Mễ Sở mất trộm hai lần rồi lại tìm thấy[15], bia Sùng Thiện Diên Linh chùa Long Đọi Sơn bị vệ sinh bằng cách dùng giấy ráp, bàn chải sắt đã làm sứt hết chữ[16], tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc bị vệ sinh bằng bột chu làm bong tróc sơn[17].

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định công nhận 11 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó, có các di tích đang lưu giữ các bảo vật quốc gia. Việc công nhận các điểm du lịch này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành chủ động trong việc lên kế hoạch xây dựng, thiết kế sản phẩm du lịch. Từ năm 2018, Tổng cục và các bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thử nghiệm các tour du lịch như gắn liền với các di sản và bảo vật quốc gia. Đây là những hành động cụ thể đầu tiên trong việc phát huy giá trị bảo vật quốc gia đến công chúng và khách du lịch. Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề liên quan đến bảo vật quốc gia vể cả pháp luật và quản lý văn hóa cần phải xử lý.[18]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ a ă Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (2009), Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 2. ^ “Quyết định số 1426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 1 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 3. ^ “Quyết định số 2599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 30 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 4. ^ “Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 14 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 5. ^ “Quyết định số 2382/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 25 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 6. ^ “Quyết định số 2496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 5)”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 22 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 7. ^ “Quyết định số 2089/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 6)”. Trang thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước. Ngày 25 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 8. ^ “Quyết định số 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 7)”. Trang thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước. Ngày 25 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 9. ^ “Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận bảo vật quốc gia”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 15 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 10. ^ “Quyết định số 2283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 9)”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021. 
 11. ^ Nhóm phóng viên văn hóa - văn nghệ, Ứng xử đúng tầm với bảo vật quốc gia (Kỳ 2): Chưa bảo vệ và phát huy hết giá trị bảo vật quốc gia, Báo Nhân Dân điện tử, 2019, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 12. ^ Nhóm phóng viên văn hóa - văn nghệ, Ứng xử đúng tầm với bảo vật quốc gia (Kỳ 1): Những báu vật "nằm im", Báo Nhân Dân điện tử, 2019, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 13. ^ Trần Thường - Đặng Giang, Báo động nạn trộm cắp cổ vật ở các di tích, Báo Nhân Dân điện tử, 2016, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 14. ^ Vũ Lành, Ly kỳ tượng cổ A Di Đà ngàn năm tuổi chùa Ngô Xá bị lấy cắp vẫn "tìm về chùa", Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, 2020, truy cạp ngày 9 tháng 5 năm 2020
 15. ^ Hà Phương, Đã tìm thấy tượng Phật bà chùa Mễ Sở bị mất cắp, Báo điện tử VOV - Đài tiếng nói Việt Nam, 2016
 16. ^ Tuyết Loan, Trùng tu, cần những bước đi bài bản, Báo Nhân Dân điện tử, 2020, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 17. ^ Mai Thụy, Bảo vật Vườn xuân Trung Nam Bắc: Vệ sinh phá hỏng tác phẩm!, Báo Tuổi trẻ Online, 2019, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020
 18. ^ Nhóm phóng viên văn hóa - văn nghệ, Ứng xử đúng tầm với bảo vật quốc gia (Kỳ 3): Để bảo vật quốc gia trở thành "kho vàng" di sản, Báo Nhân Dân điện tử, 2019, truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020