Bầu cử liên bang Úc năm 2007

Cuộc Bầu cử Liên bang Úc năm 2007 vào ngày 24 tháng 11 đánh dấu một thay đổi lớn trong lịch sử chính trường Úc. Đảng Lao động Úc thắng cử và chiếm số ghế đại biểu trong Quốc hội Úc nhiều hơn mức dự đoán, đưa Đảng Tự do Úc vào thế đối lập và tạo khủng hoảng cho đảng này.

Úc
Coat of Arms of Australia.svg

Chính trị và chính phủ
Úc

Chính phủ Liên bang

Hành pháp

Lập pháp

1901 - 1972 - 1974 - 1975 - 1977 - 1980 - 1983 - 1984 - 1987 - 1990 - 1993 - 1996 - 1998 - 2001 - 2004 - 2007 - 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Tư pháp

Chính quyền các bang và lãnh thổ
Hành pháp
Lập pháp

ACT - NSW - NT - Qld. -
SA - Tas. - Vic. - WA


Chính quyền địa phương

Các chính đảng

Ngoại giao

Các nước khác

Kết quảSửa đổi

Hiện nay vẫn còn một số ghế chưa đếm phiếu xong, bảng kết quả sẽ được bổ túc thường xuyên dựa theo website của Uỷ ban Bầu cử Úc [1]

Hạ việnSửa đổi

(Phiếu chọn một trong hai đảng)

Đảng Phiếu Tổng số % Thay đổi %
Đảng Lao động Úc 5.839.981 52.89 +5,63
Liên đảng Úc 5.201.965 47.11 -5,63

Thượng việnSửa đổi

Đảng Tái nhiệm Tân nghị sĩ Tổng số
Đảng Lao động Úc 14 18 32
Liên đảng Úc 19 18 37
Đảng Xanh (Úc) 2 3 5
Đảng Gia đình 1 0 1
Đại biểu Độc lập Úc 0 1 1

Thành phần đắc cử địa phương từng ĐảngSửa đổi

Đảng NSW VIC QLD WA SA TAS ACT NT Kết quả 2007 Kết quả 2004
Đảng Lao động Úc 28 21 15 4 6 5 2 2 80 60
Đảng Tự do Úc 14 12 7 10 5 0 0 0 49 74
Đảng Quốc gia Úc 5 2 3 0 0 0 0 0 10 12
Đảng Lãnh thổ Úc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Đại biểu Độc lập Úc 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Chưa công bố 1 2 3 1 0 0 0 0 9 0
Tổng số 49 37 29 15 11 5 2 2 150 150
% số phiếu đã đếm 82.87 84.41 84.28 85.05 86.62 92.11 82.89 75.02 84,20

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Uỷ ban Bầu cử Úc Lưu trữ 2016-01-15 tại Wayback Machine - Phòng đếm phiếu