Bầu cử Quốc hội Áo 2013

Cuộc bầu cử Quốc hội tại Áo lần thứ 25 được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 năm 2013 statt.[1] Đây là lần thứ hai được bầu cho một quốc hội có hạn kỳ là 5 năm, và người được đi bầu khi đến tuổi 16.[2]

Bầu cử Quốc hội Áo 2013

← 2008 29 Tháng 9 2013

Tất cả 183 ghế trong Quốc hội Áo
92 ghế để chiếm đa số
  Đảng thứ nhất Đảng thứ 2 Đảng thứ 3
  Werner Faymann 20080905a.jpg HBM Spindelegger1.jpg Strache4-2.jpg
Lãnh đạo Werner Faymann Michael Spindelegger Heinz-Christian Strache
Đảng SPÖ ÖVP FPÖ
Lãnh đạo từ 2008 2011 2005
Cuộc bầu cử trước 57 ghế, 29.26% 51 ghế, 25.98% 34 ghế, 17.54%
Số ghế trước 57 51 38

  Đảng thứ 4 Đảng thứ 5 Đảng thứ 6
  Eva Glawischnig Sankt Poelten 20080911b.jpg Frank Stronach.jpg Matthias Strolz 20130516 cropped.jpg
Lãnh đạo Eva Glawischnig Frank Stronach Matthias Strolz
Đảng Đảng Xanh Đội Stronach Áo Quốc Mới
Lãnh đạo từ 2008 2012 2012
Cuộc bầu cử trước 20 ghế, 10.43% không tranh cử không tranh cử
Số ghế trước 20 5 None

Chancellor trước bầu cử
Werner Faymann

SPÖ

Chancellor được bầu

Chưa xác định

Kết quảSửa đổi

Kếu quả cuộc bầu cử cho thấy là liên hiệp 2 đảng mạnh nhất vẫn chiếm đa số ghế và có thể tiếp tục nắm chính quyền, mặc dù đã mất đi một số phiếu, tuy nhiên liên hiệp các đảng phái khác để cầm quyền vẫn có thể xảy ra.[3]


s • tl Tóm tắt kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Áo 2013
Đảng Số phiếu +/− % +/− Số ghế +/−
Social Democratic Party of Austria (Sozialdemokratische Partei Österreichs) 1,118,223 −311,983 27.10 −2.16 53 −4
Austrian People's Party (Österreichische Volkspartei) 982,651 −346,837 23.81 −2.17 46 −5
Freedom Party of Austria (Freiheitliche Partei Österreichs) 883,258 +26,229 21.40 +3.86 42 +8
The Greens – The Green Alternative (Die Grünen – Die Grüne Alternative) 473,116 −36,820 11.46 +1.06 22 +2
Team Stronach (Team Stronach für Österreich) 239,075 mới 5.79 mới 11 mới
NEOS – The New Austria (NEOS – Das Neue Österreich) 198,097 mới* 4.80 mới* 9 mới*
Alliance for the Future of Austria (Bündnis Zukunft Österreich) 149,740 -373,193 3.63 -7.07 0 -21
Communist Party of Austria (Kommunistische Partei Österreichs) 41,299 +3,937 1.00 +0.24 0
Pirate Party of Austria (Piratenpartei Österreichs) 31,317 mới 0.76 mới 0 mới
Christian Party of Austria (Christliche Partei Österreichs) 5,829 -25,251 0.14 -0.49 0
Các đảng khác 4,153 0.10 0
không hiệu lực/phiếu trắng 80,937 -22,706
Total (turnout 65.91%; -12.90%) 4,207,695 -783,257 100.0 183
Ghi chú:
*       Liberal Forum, thạm dự vào cuộc bầu cử năm 2008, đạt được 102,249 số phiếu và 2.09% tất cả các phiếu, ủng hộ đảng Áo Quốc Mới trong cuộc bầu cử 2013 và cũng có thành viên đứng trong danh sách ứng cử của đảng này.
Nguồn: ORF

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Die Presse: Koalition bestätigt: Österreich wählt am 29. September
  2. ^ Die Presse: Nationalrat: Neues Wahlrecht beschlossen
  3. ^ “Austria governing coalition slips in election”. Truy cập 18 tháng 10 năm 2015.