Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIII

Một cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 13 được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 22 tháng 5 năm 2011.

Theo Bộ Nội vụ Việt Nam, đã có 827 ứng cử viên. 31,4% là phụ nữ, 14,3% không phải là Đảng viên của Đảng Cộng sản, 16,1% là thành viên của các dân tộc thiểu số và 22,1% là ứng cử viên tái tranh cử.[1]

500 dân biểu được bầu ra. 333 dân biểu tham gia đầu tiên, 4 là tự ứng cử. Hầu như tất cả trong số họ có ít nhất một bằng đại học, 15,6% là dân tộc thiểu số, 24,4% là phụ nữ, và 8,4% không phải là thành viên của Đảng Cộng sản. Cử tri đi bầu là 99,51%,[2] với các tỉnh miền núi phía bắc như Lai Châu, Hà Giang, Hòa BìnhLạng Sơn báo cáo số cử tri đi bỏ phiếu là 99,99% [3].

Kết quảSửa đổi

Xem: Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII
Liên minh Thành viên Chỗ ngồi
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam 458
Thành viên khác 38
Độc lập 4

Chú thíchSửa đổi