Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ,1992

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1992 là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 52 . Nó được tổ chức vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 1992. Ứng cử viên Dân chủ là Thống đốc Bill Clinton của bảng Arkansas đã đánh bại ứng viên Cộng hòa Tổng thống đương nhiệm George H. W. Bush và doanh nhân Độc lập Ross Perot của Texas, và một số ứng cử viên nhỏ.

  1. ^ Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1992

← 1988 3 tháng 11 năm 1992 1996 →
Số người đi bầu55.2%[1] Tăng 5.0%
  Bill Clinton.jpg George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait (cropped 2).jpg RossPerotColor.jpg
Đề cử Bill Clinton George H. W. Bush Ross Perot
Đảng Dân chủ Cộng hoà Không đảng
Tiểu bang nhà Arkansas Texas Texas
Đồng ứng cử Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994.jpg
Al Gore
44 Dan Quayle 3x4.jpg
Dan Quayle
US Navy 050706-N-0000X-004 Vice Admiral James Bond Stockdale.jpg
James Bond Stockdale
Phiếu đại cử tri 370 168 0
Tiểu bang giành được 32 + DC 18 0
Phiếu phổ thông 44,909,806 39,104,550 19,743,821
Tỉ lệ 43.0% 37.5% 18.9%

ElectoralCollege1992.svg
Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống
     Clinton      Bush

Tổng thống trước bầu cử

George H. W. Bush
Cộng hoà

Bầu Tổng thống

Bill Clinton
Dân chủ