Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 1992

Cuộc bầu cử Tổng Thống thứ 52 của Hoa Kỳ (1992): Bill Clinton (1993-1997)

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1992 diễn ra vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 1992, là cuộc bầu cử tổng thống thứ 52 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử này bầu chọn một tổng thốngphó tổng thống. Người dân đã bầu chọn các đại cử tri, và dựa trên kết quả tại khu vực mà họ đại diện, những đại cử tri này đã chính thức bầu chọn tổng thốngphó tổng thống mới vào ngày 14 tháng 12 năm 1992.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 1992

← 1988 3 tháng 11 năm 1992 1996 →
Số người đi bầu55.2%[1] Tăng 5.0%
 
Đề cử Bill Clinton George H. W. Bush Ross Perot
Đảng Dân chủ Cộng hoà Độc lập
Quê nhà Arkansas Texas Texas
Đồng ứng cử Al Gore Dan Quayle James Bond Stockdale
Phiếu đại cử tri 370 168 0
Tiểu bang giành được 32 + DC 18 0
Phiếu phổ thông  44,909,806 39,104,550 19,743,821
Tỉ lệ 43.0% 37.5% 18.9%

Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống
     Clinton      Bush

Tổng thống trước bầu cử

George H. W. Bush
Cộng hoà

Tổng thống được bầu

Bill Clinton
Dân chủ

Cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày với các cuộc bầu cử quốc hội (33 ghế thượng viện và tất cả 435 ghế hạ viện) và địa phương (11 chức vụ thống đốc và vô số cuộc trưng cầu dân ý) trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ, 1992.

Thống đốc Bill Clinton từ Arkansas, đã được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ. Tổng thống đương nhiệm George H. W. Bush (Bush cha) từ Texas, người đang tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng của mình, đã được tái đề cử làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa. Doanh nhân Ross Perot từ Texas, đã được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Độc lập.

Kết quả cho thấy ông Clinton đã giành đủ phiếu đại cử tri đoàn là 370, để đánh bại đối thủ của mình là ông Bush cha và ông Perot. Vì thế, ông Clinton đã được đắc cử tổng thống và ông đã được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 1993, trở thành tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ.

Chú thích Sửa đổi