Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1996

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1996 là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 53. Nó được tổ chức vào thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 1996. Đương kim ứng cử viên Dân chủ, Tổng thống Bill Clinton đã đánh bại cựu Lãnh đạo đa số Thượng viện Bob Dole, người thuộc Đảng Cộng hòa. Người được đề cử Ross Perot Đảng Cải cách được đề cử nhưng thất bại.

  1. ^ Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1996

← 1992 5 tháng 11 năm 1996 2000 →
Số người đi bầu49.0%[1] Giảm 6.2%
  William J. Clinton - NCI Visuals Online (cropped).jpg Bob Dole, PCCWW photo portrait.JPG RossPerotColor.jpg
Đề cử Bill Clinton Bob Dole Ross Perot
Đảng Dân chủ Cộng hoà Cải cách
Tiểu bang nhà Arkansas Kansas Texas
Đồng ứng cử Al Gore, Vice President of the United States, official portrait 1994.jpg
Al Gore
Jack Kemp official portrait.jpg
Jack Kemp
No image.svg
Pat Choate
Phiếu đại cử tri 379 159 0
Tiểu bang giành được 31 + DC 19 0
Phiếu phổ thông 47,401,185 39,197,469 8,085,294
Tỉ lệ 49.2% 40.7% 8.4%

ElectoralCollege1996.svg
Bản đồ kết quả cuộc bầu cử tổng thống
     Clinton      Dole

Tổng thống trước bầu cử

Bill Clinton
Dân chủ

Bầu Tổng thống

Bill Clinton
Dân chủ