Bầu cử tổng thống Ukraina, 2010

Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ năm của Ukraina từ khi tuyên bố độc lập từ Liên Xô năm 1991. Vòng thứ nhất của cuộc bầu cử tổng thống Ukraina được tổ chức ngày 17 tháng 1 năm 2010[1][2]. Tổng thống Ukraina được công dân Ukraina bầu cho nhiệm kỳ 5 năm, trên cơ sở phổ quát, bình đẳng và trực tiếp, bằng cách bỏ phiếu kín. Một và cùng một người không thể làm Tổng thống Ukraina cho hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Bầu cử tổng thống Ukraina, 2010

← 2004 17 tháng 1 và 7 tháng 2 năm 2010 2015 →
  Viktor Yanukovych (01910428) (cropped).jpg Yulia Tymoshenko 2015.jpg
Đảng Đảng các Khu vực All-Ukrainian Union "Fatherland"
Phiếu phổ thông 12,481,266 11,593,357
Tỉ lệ 48.95% 45.47%

Tổng thống trước bầu cử
Viktor Yushchenko

Khối Phòng vệ Nhân dân Ukraina của chúng ta

Tổng thống được bầu

Chưa xác định

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ http://www.unian.net/eng/news/news-322573.html
  2. ^ “Parliament sets ngày 17 tháng 1 năm 2010 as presidential election date”. Interfax-Ukraine. Truy cập 9 tháng 2 năm 2015.

Liên kết ngoàiSửa đổi