Khí quyển (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bầu khí quyển)

Khí quyển có thể được hiểu là: