Bắc Đài Loan (北台灣) là một trong bốn vùng tại hòn đảo Đài Loan. Theo định nghĩa chính thức, Bắc Đài Loan bao gồm bảy huyện thị là Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, Nghi Lan, Đào Viên, huyện Tân Trúcthành phố Tân Trúc.[1] Tuy nhiên, Ủy ban thúc đẩy phát triển khu vực Bắc Đài lại có sự tham gia của huyện Miêu Lật.

Bắc Đài Loan theo định nghĩa chính thức

Bảy huyện thị tại Bắc Đài Loan chiếm khoảng 2/5 tổng dân số của cả Đài Loan. Vùng đô thị Đài Bắc bao gồm Đài Bắc, Tân BắcCơ Long có khoảng 7 triệu người. Các vùng quy hoạch:

  • Khu vực Cơ Long và ven biển phía bắc:496.000 người
  • Khu vực đô thị Đài Bắc:6.437.000 người
  • Khu vực Đào Viên:1.940.000 người
  • Khu vực Tân Trúc:900.000 người
  • Nghi Lan:460.000 người
 • Tổng:10.233.000 người(4/2008)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 10 năm 2007. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2011.

Liên kết ngoài sửa