Bắc Lý (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bắc Lý)

Bắc Lý có thể chỉ một số các địa danh Việt Nam sau đây: