Bắt Tốt qua đường

Bắt Tốt qua đường (hay thường gặp trong một số tài liệu, tiếng Pháp: en passant) là một nước đi trong cờ vua. Đây là nước bắt quân đặc biệt mà người chơi có thể thực hiện ngay sau khi Tốt của đối phương di chuyển qua ô kiểm soát của Tốt bên phía mình.

Quy tắcSửa đổi

 
Hình minh họa một nước bắt tốt qua đường
  • Về vị trí các quân cờ: Tốt Trắng đứng ở hàng thứ 5 được phép bắt Tốt Đen ở hàng thứ 7 nếu Tốt Đen tiến 2 ô, nhưng quân Tốt Trắng vẫn ăn Tốt đen như khi Tốt Đen chỉ tiến lên một ô (nhảy chéo sang ô cùng màu của hàng trên, cùng cột với cột của Tốt Đen bị ăn). Tốt Đen đứng ở hàng thứ 4 được phép bắt Tốt Trắng ở hàng thứ 2 nếu Tốt Trắng tiến 2 ô, như khi Tốt Trắng chỉ tiến lên một ô (nhảy chéo sang ô cùng màu của hàng trên, cùng cột với cột của Tốt Trắng bị ăn).
  • Về thời hạn hiệu lực: Nước bắt Tốt qua đường chỉ có thể thực hiện liền sau nước di chuyển Tốt của đối phương. Nếu thực hiện một nước đi khác thay vì bắt Tốt qua đường thì các nước đi tiếp sau sẽ không được bắt tốt qua đường quân đó nữa.
abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Nếu Trắng đi b2-b4, Đen có thể bắt Tốt Trắng a4:b3 (qua đường).

Tương tự, nếu Đen đi f7-f5, Trắng có thể bắt Tốt Đen e5:f6 (qua đường).

abcdefgh
8
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Vị trí các quân sau nước các nước bắt Tốt tương ứng.

Tốt Trắng ở f6, Tốt Đen ở b3, là các vị trí được đánh dấu ở hình bên cạnh

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi