Bến Thủ là một huyện cũ thuộc tỉnh Long An, Việt Nam.

Huyện Bến Thủ được thành lập năm 1977 trên cơ sở hợp nhất huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa.[1]

Phía Bắc giáp hai huyện Đức HòaĐức Huệ, phía Nam giáp thị xã Tân An và ba huyện Tân Châu, Cần ĐướcCần Giuộc, phía Đông giáp huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây giáp huyện Mộc Hóa của tỉnh Long An và huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang.

Khi hợp nhất, huyện có 18 xã: An Thạnh, Bình Đức, Bình Phong Thạnh, Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Long Hiệp, Long Ngãi Thuận, Long Phú, Lương Hòa, Mỹ An Phú, Mỹ Lạc Thạnh, Mỹ Yên, Nhị Thành, Nhứt Chánh, Phước Lợi, Tân Thanh, Thành Lợi.

Năm 1979, Chính phủ điều chỉnh địa giới huyện Bến Thủ như sau:[2]

  1. Chia xã Tân Thanh và xã Long Phú thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Thanh Phú, xã Tân Bửu và thị trấn Bến Lức. Trong đó, thị trấn Bến Lức gồm có các ấp Vàm, Chợ, xóm Cống và Thuận Đạo của xã Long Phú cắt sang.
  2. Thành lập thị trấn Thủ Thừa, gồm có các ấp Nhà Dài, Cầu Xây, Rạch Đào và Thủ Khoa Thừa (của xã Bình Phong Thạnh) và ấp 11, ấp 3 Nhà Thương (của xã Nhị Thành).

Năm 1981, xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở một phần dân số và diện tích của xã Nhị Thành.[3]

Từ đó, huyện Bến Thủ có 2 thị trấn: Bến Lức, Thủ Thừa và 19 xã: An Thạnh, Bình Đức, Bình Phong Thạnh, Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Long Hiệp, Long Ngãi Thuận, Lương Hòa, Mỹ An Phú, Mỹ Lạc Thạnh, Mỹ Yên, Nhị Thành, Nhứt Chánh, Phước Lợi, Tân Bửu, Tân Thành, Thành Lợi, Thanh Phú.

Năm 1983, chuyển 3 xã: Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn về thị xã Tân An quản lý; huyện Bến Thủ được chia thành hai huyện lấy tên là huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa.[4] Theo đó:

  1. Huyện Bến Lức gồm 10 xa: Tân Bửu, Thanh Phú, Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp, An Thạnh, Bình Đức, Thành Lợi, Nhứt Chánh, Lương Hòa và thị trấn Bến Lức.
  2. Huyện Thủ Thừa gồm 6 xã: Tân Thành, Nhị Thành, Mỹ Lạc Thạnh, Bình Phong Thạnh, Long Ngãi Thuận, Mỹ An Phú và thị trấn Thủ Thừa.Hiện nay gồm các xã Tân Thành,Nhị Thành,Mỹ Lạc Thạnh được chia ra là xã Mỹ Lạc và Mỹ Thạnh,Mỹ An Phú thành xã Mỹ An và Mỹ Phú,xã Tân Lập được tách ra một phần của xã Tân Thành,xã Long Thạnh và Xã Long Thuận.

Chú thíchSửa đổi