Bệ phóng là một địa điểm trên mặt đất mà từ đó một tên lửa tự hành hoặc một phương tiện không gian chạy bằng tên lửa được phóng thẳng đứng.[1][2]

Bệ phóng tại Kennedy Space Center Launch Complex 39B trên Đảo Merritt, Florida.

Tham khảo sửa

  1. ^ Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation . Osprey. tr. 175. ISBN 9780850451634.
  2. ^ “LAUNCH COMPLEX 39, PADS A AND B”. NASA KSC. 1992. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2008.