Bệ phóng được dùng để giữ tên lửa trước khi bay.[1]

Bệ phóng tàu con thoi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “LAUNCH COMPLEX 39, PADS A AND B”. NASA KSC. 1992. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2008.