Mở trình đơn chính

Ấu trĩ

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bệnh Ấu trĩ)

Bệnh Ấu trĩ có thể hiểu là:

  • Trong y học: Bệnh ấu trĩ, hay còn gọi là trạng thái ấu trĩ là chứng thiểu năng sinh dục trên động vật trong thời kỳ phát triển ngoài bào thai..
  • Trong triết học: là căn bệnh của những người suy nghĩ chưa chín chắn, non ớt như trẻ con.