Phụ nữ chơi bịt mắt bắt dê năm 1803

Bịt mắt bắt dê (tiếng Anh: blind man's bluff) là một biến thể của trò chơi đuổi bắt, trong đó một người chơi sẽ bị bịt mắt và cố gắng bắt những người khác trong một phạm vi sân chơi giới hạn. Người bị bắt sẽ thua cuộc và phải thế chỗ cho người bắt.[1][2][3]

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Richards, Grant (1902). The Poems of Robert Herrick. London, Leicester Square. tr. 123–4. 
  2. ^ A Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford University Press 1889. p. 1151.
  3. ^ “blindman’s buff,” Encyclopædia Britannica. 15th edition. 2. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc. 2010. p. 283.

Liên kết ngoàiSửa đổi