Bọt biển

trang định hướng Wikimedia

Bọt biển có thể là: