Bốc Thương (卜商, 507 TCN -?), tự Tử Hạ (子夏), hậu thế truy tặng là "Ngụy hầu", là một trong Khổng Môn Thập triết được Khổng Tử đánh giá có tài về văn học.

Bốc Thương
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
507 TCN
Nơi sinh
Hà Nam
Mất420 TCN
Giới tínhnam
Nghề nghiệpnhà triết học
Tôn giáoNho giáo
Tên tiếng Trung
Tiếng Trung
Tên tự
Tiếng Trung
Tôn xưng
Tiếng Trung

Tử Hạ là người nước Vệ, ông ưa văn học nhưng chưa đạt đạo Trung Dung. Khổng Tử khuyên ông nên sống cao thượng và dạy ông về đạo hiếu, sau có mở trường dạy học.

Tử Hạ chủ trương tuần tự nhi tiến (tiến hành theo đúng một trình tự nhất định), con người luôn phải hướng lên trên, phải có tâm thành, không nên quá ưa hào nhoáng và quân tử không nên mất thì giờ vào những việc nhỏ. Một khi đã học, phải chuyên tâm, phải học cho súc tích, sâu rộng, nên chọn những người hay mà giao tiếp. Từ đó có thể thấy tư tưởng của ông khá thực dụng.

Thư mục sửa

  • Huang, Chichung biên tập (1997). The Analects of Confucius. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506157-4.
  • Han, Zhaoqi (2010). “Biographies of the Disciples of Confucius”. Shiji 史记 (bằng tiếng Trung). Zhonghua Book Company. ISBN 978-7-101-07272-3.
  • Legge, James (2009). The Confucian Analects, the Great Learning & the Doctrine of the Mean. Cosimo. ISBN 978-1-60520-644-8.
  • Taylor, Rodney Leon; Choy, Howard Yuen Fung (2005). The Illustrated Encyclopedia of Confucianism: N–Z. The Rosen Publishing Group. ISBN 978-0-8239-4081-3.
  • Yang, Kuan (2003). Zhanguo shi 战国史 [History of the Warring States] (bằng tiếng Trung). Shanghai People's Publishing House. ISBN 978-7-208-04537-8.

Tham khảo sửa