Bồ đề (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, bồ đề hay Bồ Đề có thể có các nghĩa sau:

Phật giáo

sửa

Trong Phật giáo thì từ "Bồ đề" có thể có các nghĩa sau:

Thực vật

sửa
  • Chi Styrax: chi an tức hương hay an tức.
  • Styrax tonkinensis: an tức Bắc bộ, cánh kiến trắng, còn gọi bồ đề.
  • Styrax benzoin: nhựa an tức hương, bồ đề nhựa, bồ đề vỏ đỏ, .
  • Alniphyllum fortunei: lá dương đỏ (xích dương diệp), bồ đề vỏ đỏ, bồ đề xanh lá nhẵn.

Địa danh

sửa