Bồ công anh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bồ công anh trong tiếng Việt có thể dẫn đến:

Thực vật
  • Lactuca indica: bồ công anh, rau bồ cóc, diếp hoang, diếp dại, mót mét, mũi mác, diếp trời, rau mũi cày.
  • Chi Taraxacum: chi địa đinh, chi bồ công anh.