Bộ Binh

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, Bộ Binh có thể là:

  • Bộ Binh (bộ): Là một cơ quan quản lý quân đội của triều đình dưới thời phong kiến. xem lục bộ
  • Bộ binh: là những người lính chiến đấu chủ yếu ở trên bộ với các vũ khí bộ binh loại nhỏ trong các đơn vị của quân đội
  • Bộ binh cơ giới: là lực lượng bộ binh được hỗ trợ và yểm hộ bởi các phương tiện cơ giới.