Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919-1920)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919-1920) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa VIII được tổ chức ngày 25/3/1919.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Thành viên chính thức
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Kamenev, LevLev Kamenev
(1883–1936)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1883–1938)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Lenin, VladimirVladimir Lenin
(1870–1924)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Trotsky, LeonLeon Trotsky
(1879–1940)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Dự khuyết
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Bukharin, NikolaiNikolai Bukharin
(1888–1938)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Zinoviev, GrigoriyGrigoriy Zinoviev
(1883–1936)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Kalinin, MikhailMikhail Kalinin
(1875–1946)
25/3/1919 5/4/1920 &0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000011.00000011 ngày
Stasova, ElenaElena Stasova
(1873–1966)
13/4/1919 26/9/1919 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000166.000000166 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi