Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VI (1917-1918)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VI (1917-1918) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (Bolsheviks) khóa VI được tổ chức ngày 4/8/1917.

Lịch sửSửa đổi

Sau khi Đại hội Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga khóa VI bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 3/8/1917. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Thành phần hẹp là cơ quan thường vụ của Trung ương Đảng với nhiệm vụ ban đầu giải quyết các công việc thường trực khi Trung ương Đảng không tổ chức được cuộc họp.

Thành phần hẹpSửa đổi

Thành phần hẹp là cơ quan thường trực của Trung ương Đảng để chuẩn bị tiến hành cho Cách mạng tháng Mười.

Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Chức vụ kiêm nhiệm Ghi chú
 
Andrei Bubnov
(1884–1938)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
 
Felix Dzerzhinsky
(1887–1926)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Bí thư Trung ương Đảng
Ủy viên Trung ương Đảng
 
Adolph Joffe
(1883–1927)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Bí thư Trung ương Đảng
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban Cách mạng Quân sự Petrograd
 
Vladimir Milyutin
(1884–1937)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
Đại biểu Đoàn chủ tịch Hội đồng thành phố Petrograd
 
Matvei Muranov
(1873–1959)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Bí thư Trung ương Đảng
Đại biểu Đoàn chủ tịch Hội đồng thành phố Petrograd
 
Yakov Sverdlov
(1885–1919)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Bí thư Trung ương Đảng
Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban Cách mạng Quân sự Petrograd
 
Grigori Sokolnikov
(1888–1939)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban điều hành Đại biểu Công Nông Xô Viết Petrograd
 
Joseph Stalin
(1878–1953)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
 
Elena Stasova
(1873–1966)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Bí thư Trung ương Đảng
Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư chuyên trách Trung ương Đảng
 
Moisei Uritsky
(1873–1918)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
 
Stepan Shahumyan
(1878–1919)
4/8/1917 10/10/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000068.00000068 ngày Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Xô Viết Đại biểu Lao động Baku

Bộ Chính trị (bầu từ 10/10 bởi Trung ương Đảng)Sửa đổi

Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Bubnov, AndreiAndrei Bubnov
(1884–1938)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Kamenev, LevLev Kamenev
(1883–1936)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Sokolnikov, GrigoriGrigori Sokolnikov
(1883–1936)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Lenin, VladimirVladimir Lenin
(1870–1924)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Trotsky, LeonLeon Trotsky
(1879–1940)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Zinoviev, GrigoriGrigori Zinoviev
(1883–1936)
10/10/1917 29/11/1917 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000050.00000050 ngày

Cục chính trị (bầu từ 29/11)Sửa đổi

Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Lenin, VladimirVladimir Lenin
(1870–1924)
29/11/1917 8/8/1918 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000099.00000099 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
29/11/1917 8/8/1918 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000099.00000099 ngày
Sverdlov, YakovYakov Sverdlov
(1885–1919)
29/11/1917 8/8/1918 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000099.00000099 ngày
Trotsky, LeonLeon Trotsky
(1879–1940)
29/11/1917 8/8/1918 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000099.00000099 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi