Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X (1921-1922)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X (1921-1922) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa X được tổ chức ngày 16/3/1921.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Thành viên chính thức
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Zinoviev, GrigoriyGrigoriy Zinoviev
(1883–1938)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Kamenev, LevLev Kamenev
(1883–1936)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Lenin, VladimirVladimir Lenin
(1870–1924)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Trotsky, LeonLeon Trotsky
(1879–1940)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Dự khuyết
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Bukharin, NikolaiNikolai Bukharin
(1888–1938)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Kalinin, MikhailMikhail Kalinin
(1875–1946)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
16/3/1921 3/4/1922 Bản mẫu:Tuổi in years and days

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi