Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa IX (1920-1921)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa IX (1920-1921) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa IX được tổ chức ngày 5/4/1920.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Thành viên chính thức
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Kamenev, LevLev Kamenev
(1883–1936)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1883–1938)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Lenin, VladimirVladimir Lenin
(1870–1924)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Trotsky, LeonLeon Trotsky
(1879–1940)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Dự khuyết
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian
Bukharin, NikolaiNikolai Bukharin
(1888–1938)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Zinoviev, GrigoriyGrigoriy Zinoviev
(1883–1936)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày
Kalinin, MikhailMikhail Kalinin
(1875–1946)
5/4/1920 16/3/1921 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000345.000000345 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi