Bộ Hải quỳ

Bộ của cnidarians

Hải quỳ là một nhóm động vật săn mồi sống dưới nước thuộc bộ Actiniaria. Chúng được xếp vào ngành Cnidaria, lớp Anthozoa, phân lớp Hexacorallia.[1] Anthozoa thường có các polyp lớn cho phép tiêu hóa con mồi lớn hơn và cũng thiếu giai đoạn medusa.[2] Là động vật thích ty bào, hải quỳ có quan hệ gần gũi với san hô, sứaCerianthariathủy tức.

Actiniaria
Nhiều loài Actiniaria khác nhau,
tranh vẽ bởi Giacomo Merculiano năm 1893
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Cnidaria
Lớp (class)Anthozoa
Bộ (ordo)Actiniaria
Tính đa dạng
46 họ
Phân bộ
Hải quỳ ở Nha Trang

Phân loại sửa

Hải quỳ, bộ Actiniaria, được phân loại trong ngành Cnidaria, lớp Anthozoa (San hô), lớp phụ Hexacorallia. Rodriguez và cộng sự đã đề xuất một phân loại mới cho Actiniaria dựa trên kết quả DNA mở rộng.

Các phân họ và Siêu họ được bao gồm trong Actiniaria là:

Phát sinh loài sửa

Các mối quan hệ bên ngoài sửa

Anthozoa (lớp San hô) chứa ba phân lớp: Hexacorallia, trong đó có Actiniaria; Octocorallia; và Ceriantharia. Đây là đơn ngành, nhưng các mối quan hệ bên trong các lớp con vẫn chưa được giải quyết.

Anthozoa
 Hexacorallia 

Actiniaria (hải quỳ)  

Antipatharia  

Corallimorpharia  

Rugosa

Scleractinia  

Zoantharia  

 Octocorallia 

Alcyonacea  

Helioporacea  

Pennatulacea  

 Ceriantharia 

Penicillaria  

Spirularia  

Tham khảo sửa

  1. ^ Marymegan Daly & Mercer R. Brugler, Paulyn Cartwright, Allen G. Collins, Michael N. Dawson, Daphne G. Fautin, Scott C. France, Catherine S. McFadden, Dennis M. Opresko, Estefania Rodriguez, Sandra L. Romano, Joel L. Stake (2007). “The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus” (PDF). Zootaxa. 1668: 127–182. ISSN 1175-5334.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  2. ^ Peter Castro & Michael E. Huber (2010). Marine Biology. New York: McGraw-Hill. tr. 121.

Liên kết ngoài sửa