Bộ Lục quân Hoa Kỳ

Một trong ba bộ quân chủng nằm dưới quyền của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Bộ Lục quân Hoa Kỳ (Department of the Army) là một trong ba bộ quân chủng nằm dưới quyền của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ do Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ, một viên chức dân sự lãnh đạo, có trách nhiệm điều hành các công việc hành chính (không tác chiến) cho Lục quân Hoa Kỳ.

Department of the Army
DA
Con dấu Bộ Lục quân Hoa Kỳ
Tổng quan Cơ quan
Thành lập1947
Cơ quan tiền thân
Quyền hạnLục quân Hoa Kỳ
Trụ sởLầu Năm Góc
Lãnh đạo Cơ quan
Trực thuộc cơ quanBộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Websitewww.army.mil

Bộ Lục quân được thành lập năm 1789 với tên gọi là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và được đổi tên thành Bộ Lục quân Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 9 năm 1947.

Sĩ quan cao cấp nhất của bộ là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa