Bộ Nhựa ruồi (danh pháp khoa học: Aquifoliales) là một bộ trong thực vật có hoa, bao gồm 5 họ, chứa khoảng 20-23 chi và 540 loài. Họ Aquifoliaceae, hay họ Nhựa ruồi với 1-2 chi (IlexNemopanthus) và khoảng 405 loài, phân bổ rộng khắp thế giới. Họ Cardiopteridaceae chứa 5-7 chi với 43-45 loài dây leo, phân bổ tại khu vực Đông Nam Á, Papua New Guinea, Nam Mỹ và miền đông Úc. Họ Helwingiaceae (1 chi với 2-5 loài cây bụi khu vực ôn đới châu Á từ Himalaya tới Nhật Bản. Họ Phyllonomaceae (1 chi 4 loài cây gỗ và cây bụi khu vực Trung Mỹ và tây bắc Nam Mỹ). Họ Stemonuraceae chứa 12 chi và khoảng 95 loài tại khu vực Đông Nam Á, Papua New Guinea.

Bộ Nhựa ruồi
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Aquifoliales
Senft, 1856
Các họ
Xem văn bản

APG II đặt bộ này trong nhóm Cúc thật sự II (euasterid II).

Trong hệ thống Cronquist năm 1981, người ta không công nhận bộ Aquifoliales mà các họ Aquifoliaceae, Cardiopteridaceae được đặt trong bộ Celastrales còn các họ khác thì trong các bộ/họ khác, chẳng hạn họ Helwingiaceae không tồn tại mà chi duy nhất của nó là Helwingia đặt trong họ Cornaceae (họ Sơn thù du, bộ Sơn thù du), họ Phyllonomaceae cũng không tồn tại mà chi duy nhất của nó là Phyllonoma được đặt trong họ Grossulariaceae (họ Lý gai hay Lý chua) thuộc bộ Tai hùm.

Các họ sửa

Các họ dưới đây liệt kê theo APG II 2003 và APG III 2009.

Phát sinh chủng loài sửa

Biểu đồ chỉ ra mối quan hệ phát sinh loài của bộ Nhựa ruồi với các bộ khác trong nhánh Cúc như sau:

Asterids

Cornales

Ericales

Gentianidae 
Lamiidae 

Oncothecaceae

Metteniusaceae

Icacinaceae

Garryales

Boraginaceae

Vahliaceae

Gentianales

Solanales

Lamiales

Campanulidae 

Aquifoliales

Asterales

Escalloniales

Bruniales

Apiales

Paracryphiales

Dipsacales

Trong phạm vi bộ Nhựa ruồi thì cây phát sinh chủng loài như biểu đồ sau:

Aquifoliales

Cardiopteridaceae

Stemonuraceae

Phyllonomaceae

Helwingiaceae

Aquifoliaceae

Chú thích sửa

Tham khảo sửa