Bộ Quốc phòng (Hàn Quốc)

Bộ Quốc phòng Nam Hàn.

Bộ Quốc phòng Đại Hàn Dân Quốc (Tiếng Hàn대한민국 국방부; Hanja大韓民國 國防部; RomajaDaehanminguk Gukbangbu; Hán-Việt: Đại Hàn Dân Quốc Quốc Phòng Bộ), cũng được gọi là Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, là cơ quan có chức năng lãnh đạo, giám sát và quản lý các lĩnh vực quân sự, quốc phòng cũng như an ninh quốc gia trực thuộc chính phủ Hàn Quốc, được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1948.[1]

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
국방부
Logo
Tổng quan Cơ quan
Thành lập15 tháng 8 năm 1948
75 năm, 249 ngày
Quyền hạnChính phủ Hàn Quốc
Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc
Tổng thống Hàn Quốc
Trụ sởYongsan-gu, Seoul,  Hàn Quốc
Các Lãnh đạo Cơ quan
Websitewww.mnd.go.kr

Lịch sử sửa

 • Ngày 13 tháng 11 năm 1945, Sở Quốc phòng được thành lập
 • Ngày 29 tháng 3 năm 1946, Sở Quốc phòng được đổi tên thành Bộ Quốc phòng (MND)
 • Ngày 17 tháng 7 năm 1948 - Bộ Quốc phòng thành lập[2]
 • Ngày 05 tháng 9 năm 1948 - quân đội Hàn Quốc và Hải quân Hàn Quốc đổi tên.
 • Ngày 01 Tháng 10 năm 1949 - Không quân Đại Hàn Dân Quốc thành lập
 • Ngày 25 Tháng 6 năm 1950 - Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bùng nổ.
 • Ngày 6 tháng 9 năm 1950, Công đoàn Phụ nữ Quân đội được thành lập
 • Ngày 25 tháng 6 năm 1950, Hàn Quốc xung đột với Triều Tiên
 • Ngày 16 tháng 7 năm 1950 - Cộng hòa của lực lượng vũ trang Hàn Quốc trao quyền chỉ huy hoạt động, giao cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.
 • Ngày 27 tháng 7 năm 1953 - hiệp ước đình chiến được ký kết.
 • Ngày 1 tháng 4 năm 1954, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ được tổ chức lại thành Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc phòng
 • Ngày 17 tháng 2 năm 1954, Bộ Tổng Tham mưu được thành lập
 • Ngày 01 tháng 7 năm 1955, Tổng thống ra Nghị định quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng
 • Ngày 20 tháng 2 năm 1956, Tổng thổng ra Nghị định quy định rõ tổ chức của Sở Lục quân và Sở Hải quân
 • Ngày 21 tháng 9 năm 1956, Công bố ngày truyền thống của Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc là ngày 01 tháng 10.
 • Ngày 21 tháng 6 năm 1961, Hàn Quốc cử Quân đội tham chiến tại Việt Nam
 • Ngày 15 tháng 7 năm 1961, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc phòng bị giải thể.
 • Ngày 31 tháng 12 năm 1961, thành lập Trường Cao đẳng Quốc phòng
 • Ngày 1 tháng 2 năm 1968, Trung tâm hoạt động tình báo được thành lập
 • Ngày 28 tháng 2 năm 1969, Đoàn Kiểm tra Lưc lượng Vũ trang được thành lập
 • Ngày 6 tháng 8 năm 1970, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng được thành lập
 • Ngày 23 tháng 3 năm 1973, Quân đội cử đến Việt Nam được rút lui
 • Ngày 10 tháng 10 năm 1973, Sở Thủy quân Lục chiến sáp nhập vào Sở Lục quân
 • Ngày 1 tháng 3 năm 1987, Viện Chiến lược Quốc phòng được thành lập
 • Ngày 01 tháng 10 năm 1990, Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc được thành lập
 • Ngày 01 tháng 11 năm 1990, Bộ Tư lệnh Thông tin được thành lập
 • Ngày 28 tháng 3 năm 1991, Tổng thống Hàn Quốc ra Nghị định số 13.335 tổ chức lại cơ cấu Bộ Quốc phòng
 • Ngày 1 tháng 9 năm 2000, Viện Lịch sử Quân sự được thành lập
 • Ngày 26 tháng 1 năm 2002, Bộ Tư lệnh Hạt nhân-Hóa học-Sinh học được thành lập
 • Ngày 16 tháng 3 năm 2006, thành lập Cơ quan Điều tra hình sự Quốc phòng

Danh sách các bộ trưởng sửa

Số Chân dung Họ và tên
(Sinh–Mất)
Kỳ hạn làm việc Thời gian Chi nhánh quốc phòng Tổng thống
1   Lee Beom-seok
이범석
李範奭

(1900–1972)
15 tháng 8 1948 20 tháng 3 1949 217 ngày   Hàn Quốc Quang phục Quân  
Rhee Syng-man
2   Shin Song-mo
신성모
申性模

(1891–1960)
21 tháng 3 1949 5 tháng 5 1951 2 năm, 45 ngày   Hàn Quốc Quang phục Quân
3   Lee Ki-poong
이기붕
李起鵬

(1896–1960)
7 tháng 5 1951 29 tháng 3 1952 327 ngày Dân thường
4   Shin Tae-young (ko)
신태영
申泰英

(1891–1959)
29 tháng 3 1952 30 tháng 6 1953 1 năm, 93 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
5   Sohn Won-yil
손원일
孫元一

(1909–1980)
30 tháng 6 1953 26 tháng 5 1956 2 năm, 331 ngày   Hải quân Đại Hàn Dân Quốc
6   Kim Yong-woo
김용우
金用雨

(1912–1985)
26 tháng 5 1956 6 tháng 7 1957 1 năm, 41 ngày Dân thường
7   Kim Chung-yul (ko)
김정렬
金貞烈

(1917–1992)
6 tháng 7 1957 2 tháng 5 1960 2 năm, 301 ngày   Không quân Đại Hàn Dân Quốc
8   Lee Jong-chan (ko)
이종찬
李鐘贊

(1916–1983)
2 tháng 5 1960 23 tháng 8 1960 113 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Yun Bo-seon
9   Hyun Suk-ho (ko)
현석호
玄錫虎

(1907–1988)
23 tháng 8 1960 12 tháng 9 1960 20 ngày Dân thường
10   Kwon Joong-don (ko)
권중돈
權仲敦

(1912–1985)
12 tháng 9 1960 30 tháng 1 1961 140 ngày Dân thường
(9)   Hyun Suk-ho (ko)
현석호
玄錫虎

(1907–1988)
30 tháng 1 1961 18 tháng 5 1961 108 ngày Dân thường
11   Jang Do-young (ko)
장도영
張都暎

(1923–2012)
20 tháng 5 1961 6 tháng 6 1961 17 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
  Shin Eung-gyun (ko)
신응균
申應均

(1921–1996)
(acting)
6 tháng 6 1961 12 tháng 6 1961 6 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
12   Song Yo-chan
송요찬
宋堯讚

(1918–1980)
12 tháng 6 1961 10 tháng 7 1961 28 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
13   Park Byung-kwon (ko)
박병권
朴炳權

(1920–2005)
10 tháng 7 1961 16 tháng 3 1963 1 năm, 249 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
 
Park Chung-hee
(acting)
14   Kim Sung-eun (ko)
김성은
金聖恩

(1924–2007)
16 tháng 3 1963 27 tháng 2 1968 4 năm, 348 ngày   Thủy quân lục chiến Hàn Quốc
 
Park Chung-hee
15   Choi Young-hee (ko)
최영희
崔榮喜

(1921–2006)
28 tháng 2 1968 5 tháng 8 1968 159 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
16   Im Chung-sik
임충식
任忠植

(1922–1974)
5 tháng 8 1968 10 tháng 3 1970 1 năm, 217 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
17   Chung Rae-hyuk (ko)
정래혁
丁來赫

(sinh 1926)
10 tháng 3 1970 25 tháng 8 1971 1 năm, 168 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
18   Yu Jae-hung
유재흥
劉載興

(1921–2011)
25 tháng 8 1971 3 tháng 12 1973 2 năm, 100 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
19   Seo Jong-chul (ko)
서종철
徐鐘喆

(1924–2010)
3 tháng 12 1973 20 tháng 12 1977 4 năm, 17 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
20   Roh Jae-hyun (ko)
노재현
盧載鉉

(1926–2019)
20 tháng 12 1977 14 tháng 12 1979 1 năm, 359 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
21   Joo Young-bok
주영복
周永福

(1927–2005)
14 tháng 12 1979 21 tháng 5 1982 2 năm, 158 ngày   Không quân Đại Hàn Dân Quốc  
Choi Kyu-hah
 
Chun Doo-hwan
22   Yoon Sung-min (ko)
윤성민
尹誠敏

(1926–2017)
21 tháng 5 1982 8 tháng 1 1986 3 năm, 232 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
23   Lee Ki-paik (ko)
이기백
李基百

(sinh 1931)
8 tháng 1 1986 14 tháng 7 1987 1 năm, 187 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
24
Chung Ho-yong
정호용
鄭鎬溶

(sinh 1932)
14 tháng 7 1987 25 tháng 2 1988 226 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
25   Oh Ja-bok (ko)
오자복
吳滋福

(1930–2017)
25 tháng 2 1988 4 tháng 12 1988 283 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Roh Tae-woo
26   Lee Sang-hoon (ko)
이상훈
李相薰

(sinh 1933)
4 tháng 12 1988 8 tháng 10 1990 1 năm, 308 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
27   Lee Jong-gu (ko)
이종구
李鐘九

(sinh 1935)
8 tháng 10 1990 20 tháng 12 1991 1 năm, 73 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
28   Choi Se-chang (ko)
최세창
崔世昌

(sinh 1934)
20 tháng 12 1991 26 tháng 2 1993 1 năm, 68 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
29   Kwon Young-hae
권영해
權寧海

(unknown)
26 tháng 2 1993 22 tháng 12 1993 299 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Kim Young-sam
30   Lee Byung-tae
이병태
李炳台

(unknown)
22 tháng 12 1993 24 tháng 12 1994 1 năm, 2 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
31   Lee Yang-ho
이양호
李養鎬

(unknown)
24 tháng 12 1994 18 tháng 10 1996 1 năm, 299 ngày   Không quân Đại Hàn Dân Quốc
32   Kim Dong-jin (ko)
김동진
金東鎭

(sinh 1938)
18 tháng 10 1996 3 tháng 3 1998 1 năm, 136 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
33   Chun Yong-taek (ko)
천용택
千容宅

(sinh 1937)
3 tháng 3 1998 24 tháng 5 1999 1 năm, 82 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Kim Dae-jung
34   Cho Song-tae (ko)
조성태
趙成台

(sinh 1942)
24 tháng 5 1999 26 tháng 3 2001 1 năm, 306 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
35
Kim Dong-shin (ko)
김동신
金東信

(sinh 1941)
26 tháng 3 2001 12 tháng 7 2002 1 năm, 108 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
36   Lee Jun (ko)
이준
李俊

(sinh 1940)
12 tháng 7 2002 27 tháng 2 2003 230 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
37   Cho Yung-kil (ko)
조영길
曺永吉

(sinh 1940)
27 tháng 2 2003 29 tháng 7 2004 1 năm, 153 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Roh Moo-hyun
38   Yoon Kwang-ung
윤광웅
尹光雄

(sinh 1942)
29 tháng 7 2004 24 tháng 11 2006 2 năm, 118 ngày   Hải quân Đại Hàn Dân Quốc
39
Kim Jang-soo
김장수
金章洙

(sinh 1948)
24 tháng 11 2006 29 tháng 2 2008 1 năm, 97 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
40   Lee Sang-hee
이상희
李相憙

(sinh 1945)
29 tháng 2 2008 22 tháng 9 2009 1 năm, 206 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Lee Myung-bak
41   Kim Tae-young
김태영
金泰榮

(sinh 1949)
23 tháng 9 2009 4 tháng 12 2010 1 năm, 72 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
42
Kim Kwan-jin
김관진
金寬鎭

(sinh 1949)
4 tháng 12 2010 30 tháng 6 2014 3 năm, 208 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
 
Park Geun-hye
43   Han Min-goo
한민구
韓民求

(sinh1951)
30 tháng 6 2014 13 tháng 7 2017 3 năm, 13 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
44   Song Young-moo
송영무
宋永武

(sinh 1949)
13 tháng 7 2017 21 tháng 9 2018 1 năm, 70 ngày   Hải quân Đại Hàn Dân Quốc  
Moon Jae-in
45   Jeong Kyeong-doo
정경두
鄭景斗

(sinh 1960)
21 tháng 9 2018 18 tháng 9 2020 1 năm, 363 ngày   Không quân Đại Hàn Dân Quốc
46   Suh Wook
서욱
徐旭

(sinh 1963)
18 tháng 9 2020 11 tháng 5 2022 3 năm, 215 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc
47   Lee Jong-sup
이종섭
李鐘燮

(sinh 1960)
11 tháng 5 2022 Đương nhiệm 1 năm, 346 ngày   Lục quân Đại Hàn Dân Quốc  
Yoon Suk-yeol

Tổ chức sửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được tổ chức cụ thể như sau:[3]

Lãnh đạo sửa

 • Bộ trưởng
 • Thứ trưởng đặc trách Quân sự
 • Thứ trưởng đặc trách Chính sách
 • Cố vấn Chính sách cho Bộ trưởng
 • Văn phòng Cải cách Hành chính
 • Văn phòng Luật sư
 • Văn phòng Bộ Quốc phòng
 • Thanh tra Bộ Quốc phòng

Văn phòng Quy hoạch và phối hợp sửa

 • Sở Hoạch định và quản lý
 • Sở các vấn đề chung và Ngân sách
 • Sở Thông tin Tác chiến

Văn phòng Chính sách Quốc phòng sửa

 • Sở Kế hoạch Chính sách
 • Sở Chính sách Quốc tế
 • Sở Chính sách Giáo dục và Quốc phòng

Văn phòng Dịch vụ An sinh và Phúc lợi sửa

 • Sở Kế hoạch Nhân sự
 • Sở Kế hoạch Động viên
 • Sở Phúc lợi Y tế

Văn phòng Quản lý Nhân lực sửa

 • Sở Hậu cần Quân đội
 • Sở Tình báo Quân đội
 • Sở Chính trị Quân đội

Bộ Tổng Tham mưu sửa

 • Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc
 • Tổng Tham mưu phó Liên quân Hàn Quốc
 • Hội đồng hoạch định chung
 • Hội đồng hoạch địch chiến lược
 • Văn phòng Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu
 • Văn phòng Tư pháp
 • Văn phòng về các vấn đề chung
 • Ban Thư ký

Bộ Lục quân sửa

Bộ Hải quân sửa

Bộ Không quân sửa

Lực lượng Liên minh Hàn-Mỹ sửa

Lực lượng Dự bị động viên cục bộ sửa

Bộ Tư lệnh sửa

 • Bộ Tư lệnh Quân y
 • Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
 • Bộ Tư lệnh Vận tải
 • Bộ Tư lệnh Thông tin
 • Bộ Tư lệnh Hạt nhân-Hóa học-Sinh học

Các cơ quan trực thuộc khác sửa

 • Khu tưởng niệm Quốc gia Seoul
 • Văn phòng Công tố viên
 • Tòa án Quân sự Trung ương
 • Viện Lịch sử Quân sự
 • Cơ quan Truyền hình Quốc phòng
 • Cơ quan Thông tin Quốc phòng
 • Cơ quan Thông tin và truyền thông quốc phòng
 • Cơ quan Kiểm định Trang bị Hàn Quốc
 • Cơ quan Chính sách
 • Cơ quan Điều tra hình sự
 • Hội đồng Chính sách Quốc phòng
 • Hội đồng Tác chiến
 • Cơ quan In Quốc phòng
 • Đoàn Hỗ trợ Dịch vụ
 • Đoàn Thể thao Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

 1. ^ “정부기관의 약칭 및 영문명칭에 관한 예규”.
 2. ^ Mã Chính phủ [Luật số 1, ban hành 1948/07/17] Điều 14 và Điều 17 (quân đội của các Bộ trưởng Quốc phòng có trách nhiệm Zhang lục địa, biển, và lực lượng không quân.)
 3. ^ “Tổ chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc-Trang web BQP Hàn Quốc”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2014.