Bộ Tư lệnh Tối cao Wehrmacht

Oberkommando der Wehrmacht (OKW) (tạm dịch tiếng Việt: Bộ Tư lệnh Tối cao Quân Phòng vệ) là một cơ qua chỉ huy cao cấp của Quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Hiệu kỳ của Thống chế Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Tối cao quân lực Đức Quốc xã (1941–1945)

Hình thànhSửa đổi

OKW thành lập ngày 4 tháng 2 năm 1938 sau sự kiện Blomberg-Fritsch. Thống chế Werner von Blomberg bị tước quyền và Bộ chiến tranh Đế quốc Đức bị hủy bỏ. OKW thay thế Bộ chiến tranh. Sự thành lập OKW được xem như một trong những mưu tính của Adolf Hitler trong kế hoạch tạo dựng vây cánh và bành trướng quyền lực của mình. Hitler lên chức Lãnh tụ (Führer) và đảm nhận luôn chức Thủ tướng Quốc gia (Reich Chancellor). Bộ Tư lệnh cũ của quân lực Đức dần dần đều bị thay thế.

Cơ cấu chỉ huySửa đổi

Tổng tư lệnh Tối cao (Oberbefehlshaber - OB)

Chỉ huy trưởng (Chef des OKW)

Cơ quan giúp việcSửa đổi

Bộ Tư lệnh Tối cao có 6 cơ quan giúp việc cấp Tổng cục, bao gồm:

  • Ban Quản trị Wehrmachtführungsamt - WFA (từ 1940 đổi thành Wehrmachtführungsstab - WFSt)

Trưởng ban

  • Đại tá Alfred Jodl (1938-1945) (Thiếu tướng 1939, Thượng tướng Pháo binh 1940, Đại tướng 1944)

Phó ban

Bộ Tư lệnh Lục quân (OKH)Sửa đổi

Tư lệnh Lục quân

Tham mưu trưởng Lục quân

Bộ Tư lệnh Không quân (OKL)Sửa đổi

Tư lệnh Không quân

Phó Tư lệnh kiêm Tổng Thanh tra

Tham mưu trưởng Không quân

Bộ Tư lệnh Hải quân (OKM)Sửa đổi

Tư lệnh Hải quân

Tham mưu trưởng Hải quân

Chú thíchSửa đổi