Khuếch đại (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bộ khuếch đại)

Khuếch đại có thể đề cập đến

Khuếch đại điện tửSửa đổi

Các loại khuếch đại khácSửa đổi

Sử dụng khácSửa đổi