Bộ nhớ truy cập tuần tự

Tham khảoSửa đổi

Trong máy tính, bộ nhớ truy cập tuần tự (SAM) là một lớp học của các thiết bị lưu trữ dữ liệu đọc dữ liệu được lưu trữ trong một chuỗi. Điều này trái ngược với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), nơi dữ liệu có thể được truy cập theo thứ tự nào. Các thiết bị truy cập tuần tự thường là một hình thức lưu trữ từ tính.

Trong khi bộ nhớ truy cập tuần tự được đọc theo thứ tự, địa điểm tùy ý vẫn có thể được truy cập bằng cách "tìm" đến vị trí yêu cầu. Hoạt động này, tuy nhiên, thường là tương đối không hiệu quả (xem thời gian tìm kiếm, độ trễ quay).

Bộ nhớ truy cập tuần tự từ thường được sử dụng để lưu trữ thứ cấp trong các máy tính mục đích chung do mật độ cao hơn của họ với chi phí thấp hơn so với RAM, cũng như khả năng chống mài mòn và không biến động. Ví dụ về các thiết bị SAM vẫn còn sử dụng bao gồm đĩa cứngCD-ROM và băng từ. Trong lịch sử, bộ nhớ trống cũng đã được sử dụng.