Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hay còn được gọi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là người đứng đầu Văn phòng Chính phủ. Đồng thời là thành viên của Chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý bộ máy giúp việc cho Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Việt Nam
Quốc huy Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam
Đương nhiệm
Trần Văn Sơn

từ 8 tháng 4 năm 2021
Văn phòng Chính phủ
Chức vụBộ trưởng
(thông dụng)
Đồng chí Bộ trưởng
Thành viên củaChính phủ Việt Nam
Báo cáo tớiThủ tướng
Trụ sở01 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm (có thể tái nhiệm)
Thành lập26 tháng 7 năm 1960

Lịch sử sửa

Văn phòng Chính phủ tiền thân là Văn phòng Chủ tịch Chính phủ được thành lập ngày 28/08/1945, trụ sở ban đầu được đặt ở 12 Ngô Quyền (Bắc Bộ Phủ trước đây). Văn phòng Chủ tịch Chính phủ có nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ với nhiệm vụ soạn thảo trình Chủ tịch Chính phủ bàn hành các văn bản. Đứng đầu Văn phòng Chủ tịch Chính phủ là hàm Thứ trưởng, Phạm Ngọc Thạch giữ chức vụ đầu tiên.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, Chính phủ rời văn phòng về Việt Bắc, trong giai đoạn này Văn phòng Chủ tịch Chính phủ mang nhiều mật danh khác nhau Trung đội 555, Ban Thông tin tháng Tám, Ban Kiểm lâm 13, Ban Kiểm tra 12,... Đứng đầu Văn phòng trong giai đoạn này là Chánh Văn phòng, hoặc Tổng thư ký.

Từ 1954-1980, Văn phòng Chủ tịch Chính phủ được đổi tên thành Văn phòng Phủ Thủ tướng, đứng đầu là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, sau này là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.

Từ 1981-1987, có 2 chức vụ gần giống nhau là Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng (tương đương với Bộ trưởng Phủ Thủ tướng cũ) và Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Trong hầu hết thời gian, 2 chức vụ này do 1 người kiêm nhiệm. Đến năm 1987 thì sáp nhập 2 chức vụ này làm một là Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.

Từ 1980-1992, Văn phòng Phủ Thủ tướng được đổi tên Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu là Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Thư ký Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Từ 1992-nay, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng được đổi tên thành Văn phòng Chính phủ, đứng đầu là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyền hạn và nhiệm vụ sửa

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

 • Là người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mọi mặt hoạt động của Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.
 • Trực tiếp quản lý, lãnh đạo, điều hành hoạt động của toàn bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ.
 • Phân công công việc cho các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức để xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ.
 • Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
 • Thực hiện những công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền.
 • Trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ nhiệm khác xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ nhiệm khi vắng mặt.

Điều kiện trở thành Bộ trưởng sửa

Một công dân của Việt Nam từ 35 tuổi hoặc cao hơn có thể trở thành một ứng viên Bộ trưởng. Ứng viên Bộ trưởng phải đủ những điều kiện sau đây:

 • Là Đại biểu Quốc hội;
 • Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Có quốc tịch Việt Nam;
 • Đã phục vụ trong ngành từ 5 năm trở lên;
 • Có thể bắt buộc từng nắm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ hoặc phải là Ủy viên Trung ương Đảng.

Danh sách Bộ trưởng sửa

STT Tên Từ Đến Chức vụ Ghi chú
Giai đoạn 1945-1954
1 Phạm Ngọc Thạch 1946 1950 Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ
2 Cù Huy Cận 1949 1956 Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ
3 Nguyễn Văn Lưu 3/1946 7/1947 Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ
4 Phan Mỹ 1947 1957 Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ Thủ tướng phủ
Giai đoạn 1954-1981
1 Phạm Hùng tháng 9 năm 1955 tháng 5 năm 1958 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đầu tiên
Nguyễn Duy Trinh tháng 5 năm 1958 tháng 12 năm 1958 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Nguyễn Khang tháng 5 năm 1959 tháng 7 năm 1960 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
2 Nguyễn Khang tháng 5 năm 1959 tháng 7 năm 1960 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng chính thức đầu tiên
3 Nguyễn Khang tháng 7 năm 1960 tháng 4 năm 1965 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Trần Hữu Dực tháng 4 năm 1965 tháng 7 năm 1971 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
4 Trần Hữu Dực tháng 7 năm 1971 tháng 6 năm 1975 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (từ tháng 3 năm 1974 kiêm Phó thủ tướng)
Đặng Thí tháng 6 năm 1971 tháng 4 năm 1973 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 4 năm 1973 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
5 Trần Hữu Dực tháng 6 năm 1975 tháng 7 năm 1976 Phó thủ tướng Hội đồng Chính phủ
kiêm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 6 năm 1975 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
6 Đặng Thí tháng 7 năm 1976 tháng 2 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Vũ Tuân tháng 2 năm 1977 tháng 1 năm 1981 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Đặng Việt Châu tháng 1 năm 1981 tháng 7 năm 1981 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 7 năm 1976 tháng 7 năm 1981 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
Giai đoạn 1981-1992
7 Đặng Thí tháng 7 năm 1981 tháng 4 năm 1982 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Nguyễn Hữu Thụ tháng 4 năm 1982 tháng 5 năm 1984 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Đoàn Trọng Truyến tháng 5 năm 1984 tháng 2 năm 1987 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Nguyễn Khánh tháng 2 năm 1987 tháng 6 năm 1987 Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
Hồ Ngọc Nhường tháng 4 năm 1987 tháng 6 năm 1987 Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
8 Nguyễn Khánh tháng 6 năm 1987 tháng 10 năm 1992 Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
Giai đoạn 1992-nay
9 Lê Xuân Trinh tháng 10 năm 1992 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Lại Văn Cử tháng 11 năm 1996 tháng 9 năm 1997 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
10 Lại Văn Cử tháng 9 năm 1997 tháng 3 năm 1999 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Đoàn Mạnh Giao tháng 3 năm 1999 tháng 8 năm 2002 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
11 Đoàn Mạnh Giao tháng 8 năm 2002 tháng 8 năm 2007 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
12 Nguyễn Xuân Phúc tháng 8 năm 2007 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021-2023)
13 Vũ Đức Đam tháng 08 năm 2011 tháng 11 năm 2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ (2013-2023)
14 Nguyễn Văn Nên tháng 11 năm 2013 tháng 4 năm 2016 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2020-nay)
15 Mai Tiến Dũng tháng 4 năm 2016 7 tháng 4 năm 2021 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
16 Trần Văn Sơn 8 tháng 4 năm 2021 nay Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đương nhiệm

Tham khảo sửa