Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam là người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Bộ trưởng hiện tại là Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Việt Nam
Biểu trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
Đương nhiệm
Nguyễn Chí Dũng

từ 9 tháng 4 năm 2016
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức vụBộ trưởng
(thông dụng)
Đồng chí Bộ trưởng (Đảng viên Cộng sản gọi nhau)
Thành viên củaBan Chấp hành Trung ương Đảng
Chính phủ Việt Nam
Báo cáo tớiThủ tướng
Trụ sởSố 6B đường Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước
theo sự đề cử của Thủ tướng Chính phủ
Nhiệm kỳKhông nhiệm kỳ
Người đầu tiên nhậm chứcPhạm Văn Đồng (Ủy ban Kế hoạch Nhà nước)
Đỗ Quốc Sam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Thành lập1 tháng 11 năm 1995; 28 năm trước (1995-11-01)
Websitewww.mpi.gov.vn

Nhiệm vụ

sửa

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019[1][2] quy định nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực trong việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như sau:

  • Giúp Trưởng ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
  • Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động phục vụ việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
  • Kiểm tra, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
  • Thừa ủy quyền Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Danh sách Bộ trưởng

sửa
STT Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1955-1995)
1   Phạm Văn Đồng
(1906-2000)
8 tháng 10 năm 1955 1 tháng 4 năm 1958 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
2   Nguyễn Văn Trân
(1917-2018)
1 tháng 4 năm 1958 1 tháng 12 năm 1958 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
3   Nguyễn Duy Trinh
(1910-1985)
1 tháng 12 năm 1958 1 tháng 4 năm 1965 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
4   Nguyễn Côn
(1916-2022)
1 tháng 4 năm 1965 14 tháng 6 năm 1973 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
5   Nguyễn Lam
(1921-1990)
14 tháng 6 năm 1973 28 tháng 3 năm 1974 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
6   Lê Thanh Nghị
(1911-1989)
28 tháng 3 năm 1974 7 tháng 2 năm 1980 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
7   Nguyễn Lam
(1921-1990)
7 tháng 2 năm 1980 23 tháng 4 năm 1982 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
8   Võ Văn Kiệt
(1922-2008)
23 tháng 4 năm 1982 10 tháng 5 năm 1988 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
9   Đậu Ngọc Xuân
(1927 - 2016)
10 tháng 5 năm 1988 3 tháng 3 năm 1989 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
10   Phan Văn Khải
(1933-2018)
3 tháng 3 năm 1989 21 tháng 10 năm 1995 Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1995-nay)
11   Đỗ Quốc Sam
(1929-2010)
21 tháng 10 năm 1995 6 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12   Trần Xuân Giá
(sinh 1939)
6 tháng 11 năm 1996 1 tháng 9 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bị khởi tố hình sự năm 2014
13   Võ Hồng Phúc
(sinh 1945)
1 tháng 9 năm 2002 3 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14   Bùi Quang Vinh
(sinh 1953)
3 tháng 8 năm 2011 8 tháng 4 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bị kỷ luật khiển trách năm 2018 [3]
15   Nguyễn Chí Dũng
(sinh 1960)
9 tháng 4 năm 2016 đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham khảo

sửa
  1. ^ “QUYẾT ĐỊNH 1614/QĐ-TTG NĂM 2019 VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH”. 13 tháng 11 năm 2019.
  2. ^ “Nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể”. 19 tháng 11 năm 2019.
  3. ^ “Kỷ luật nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh”.