Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ

người lãnh đạo Bộ Lao động Hoa Kỳ, thực thi quyền kiểm soát bộ lao động , thi hành và đề nghị những luật lệ có liên quan đến liên đoàn lao động

Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Secretary of Labor) là người lãnh đạo Bộ Lao động Hoa Kỳ, thực thi quyền kiểm soát bộ lao động, thi hành và đề nghị những luật lệ có liên quan đến liên đoàn lao động, nơi làm việc và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến bất cứ hình thức gây tranh cãi nào giữa người lao động và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ
Con dấu chính thức
Lá cờ chính thức
Đương nhiệm
Marty Walsh

từ 23 tháng 3 năm 2021
Bộ Lao động Hoa Kỳ
Chức vụBộ trưởng
Thành viên củaNội các Hoa Kỳ
Báo cáo tớiTổng thống
Trụ sởWashington, D.C.
Bổ nhiệm bởiTổng thống
với sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện
Nhiệm kỳKhông cố định
Tuân theo29 U.S.C. § 551
Thành lập4 tháng 3 năm 1913
Người đầu tiên giữ chứcWilliam B. Wilson
Kế vịThứ mười
trong Thứ tự kế vị Tổng thống.[1]
Cấp phóThứ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ
Lương bổngExecutive Schedule, level 1
Websitewww.dol.gov

Trước kia chỉ có một Bộ trưởng Thương mại và Lao động trông coi Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhưng hiện nay Bộ Thương mại Hoa Kỳ có riêng một bộ trưởng lãnh đạo. Đã có 7 phụ nữ đã phục vụ trong tư cách Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ, hơn cả bất cứ một bộ nội các nào khác của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng hiện tại là Marty Walsh, được Tổng thống Biden đề cử và Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết xác nhận vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Danh sách các bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ sửa

Thứ tự Hình Tên Quê nhà Nhậm chức Rời chức Dưới thời tổng thống
1   William B. Wilson Pennsylvania 6 tháng 3 năm 1913 4 tháng 3 năm 1921 Woodrow Wilson
2   James J. Davis Pennsylvania 5 tháng 3 năm 1921 30 tháng 11 năm 1930 Warren Harding,
Calvin Coolidge,
Herbert Hoover
3   William N. Doak Virginia 9 tháng 12 năm 1930 4 tháng 3 năm 1933 Herbert Hoover
4   Frances Perkins New York 4 tháng 3 năm 1933 30 tháng 6 năm 1945 Franklin Roosevelt,
Harry Truman
5   Lewis B. Schwellenbach Washington 1 tháng 7 năm 1945 10 tháng 6 năm 1948 Harry Truman
6   Maurice J. Tobin Massachusetts 13 tháng 8 năm 1948 20 tháng 1 năm 1953
7   Martin P. Durkin Illinois 21 tháng 1 năm 1953 10 tháng 9 năm 1953 Dwight Eisenhower
8   James P. Mitchell New Jersey 9 tháng 10 năm 1953 20 tháng 1 năm 1961
9   Arthur Goldberg Đặc khu Columbia 21 tháng 1 năm 1961 20 tháng 9 năm 1962 John Kennedy
10   W. Willard Wirtz Illinois 25 tháng 9 năm 1962 20 tháng 1 năm 1969 John Kennedy,
Lyndon Johnson
11   George Shultz Illinois 22 tháng 1 năm 1969 1 tháng 7 năm 1970 Richard Nixon
12   James D. Hodgson California 2 tháng 7 năm 1970 1 tháng 2 năm 1973
13   Peter J. Brennan New York 2 tháng 2 năm 1973 15 tháng 3 năm 1975 Richard Nixon,
Gerald Ford
14   John Thomas Dunlop Massachusetts 18 tháng 3 năm 1975 31 tháng 1 năm 1976 Gerald Ford
15   W. J. Usery Jr. Georgia 10 tháng 2 năm 1976 20 tháng 1 năm 1977
16   Ray Marshall Texas 27 tháng 1 năm 1977 20 tháng 1 năm 1981 Jimmy Carter
17   Raymond J. Donovan New Jersey 4 tháng 2 năm 1981 15 tháng 3 năm 1985 Ronald Reagan
18   William E. Brock Tennessee 29 tháng 4 năm 1985 31 tháng 10 năm 1987
19   Ann Dore McLaughlin Đặc khu Columbia 17 tháng 12 năm 1987 20 tháng 1 năm 1989
20   Elizabeth Dole Kansas 25 tháng 1 năm 1989 23 tháng 11 năm 1990 George H. W. Bush
21   Lynn Morley Martin Illinois 22 tháng 2 năm 1991 20 tháng 1 năm 1993
22   Robert Reich California 22 tháng 1 năm 1993 10 tháng 1 năm 1997 Bill Clinton
23   Alexis Herman Alabama 1 tháng 5 năm 1997 20 tháng 1 năm 2001
24   Elaine Chao Kentucky 29 tháng 1 năm 2001 20 tháng 1 năm 2009 George W. Bush
25   Hilda Solis California 24 tháng 2 năm 2009 22 tháng 1 năm 2013 Barack Obama
26   Tom Perez Maryland 23 tháng 7 năm 2013 20 tháng 1 năm 2017
27   Alex Acosta Florida 28 tháng 4 năm 2017 19 tháng 7 năm 2019 Donald Trump
28   Eugene Scalia Virginia 30 tháng 9 năm 2019 20 tháng 1 năm 2021
29   Marty Walsh Massachusetts 23 tháng 3 năm 2021 Đương nhiệm Joe Biden

Danh sách các cựu bộ trưởng lao động còn sống sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Thứ tự kế vị Tổng thống Hoa Kỳ
Tiền nhiệm
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Gina Raimondo
Người đứng thứ mười một trong Thứ tự kế vị Tổng thống Kế nhiệm
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Xavier Becerra