Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là một trong những chức vụ nội các quan trọng nhất của quốc gia. Bộ trưởng thường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Đương nhiệm
Tần Cương

từ 30 tháng 12 năm 2022
Đề cử bởiThủ tướng
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước, theo sự đề cử của Thủ tướng và quyết định của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc hoặc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
Người đầu tiên giữ chứcChu Ân Lai
Thành lập1949
Websitehttp://www.fmprc.gov.cn/

Quy trình bổ nhiệmSửa đổi

Theo Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ trưởng được Thủ tướng Quốc vụ viện đề cử và được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc hoặc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc phê chuẩn.[1]

Danh sách Ngoại trưởngSửa đổi

STT Tên Bắt đầu Kết thúc Chủ tịch nước Thủ tướng
1 Chu Ân Lai (1898–1976) Tháng 10 năm 1949 Tháng 2 năm 1958 Mao Trạch Đông Bản thân
2 Trần Nghị (1901–1972) Tháng 2 năm 1958 Tháng 1 năm 1972 Lưu Thiếu Kỳ
khuyết
Chu Ân Lai
3 Cơ Bằng Phi (1910–2000) Tháng 1 năm 1972 Tháng 11 năm 1973 khuyết
4 Kiều Quán Hoa (1913–1983) Tháng 11 năm 1973 Tháng 12 năm 1976 khuyết
bị bãi bỏ
Chu Ân Lai
Hoa Quốc Phong
5 Hoàng Hoa (1913–2010) Tháng 12 năm 1976 Tháng 11 năm 1982 bị bãi bỏ Hoa Quốc Phong
Triệu Tử Dương
6 Ngô Học Khiêm (1921–2008) Tháng 11 năm 1982 Tháng 4 năm 1988 Lý Tiên Niệm Triệu Tử Dương
7 Tiền Kỳ Tham (1928–2017) Tháng 4 năm 1988 Tháng 3 năm 1998 Dương Thượng Côn
Giang Trạch Dân
Lý Bằng
8 Đường Gia Triền (1938–) Tháng 3 năm 1998 Tháng 3 năm 2003 Giang Trạch Dân Chu Dung Cơ
9 Lý Triệu Tinh (1940–) Tháng 3 năm 2003 Tháng 4 năm 2007 Hồ Cẩm Đào Ôn Gia Bảo
10 Dương Khiết Trì (1950–) Tháng 4 năm 2007 16 Tháng 3 năm 2013
11 Vương Nghị (1953–) 16 tháng 3 năm 2013 30 tháng 12 năm 2022 Tập Cận Bình Lý Khắc Cường
12 Tần Cương (1966–) 30 tháng 12 năm 2022 Đương nhiệm

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi