Bộ trưởng Tư pháp (Nhật Bản)

Bộ trưởng Tư pháp (法務大臣 Hōmu Daijin?) là thành viên của Nội các Nhật Bản phụ trách Bộ Tư pháp.

Danh sách Bộ trưởng (2001–)Sửa đổi

      Đảng Dân chủ Tự do
      Đảng Dân chủ

Bộ trưởng Tư pháp Nhiệm kỳ Thủ tướng
Nhậm chức Rời chức Số ngày
1   Kōmura Masahiko 6 tháng 1 năm 2001 26 tháng 4 năm 2001 110 Yoshirō Mori
2   Mayumi Moriyama 26 tháng 4 năm 2001 22 tháng 9 năm 2003 879 Junichiro Koizumi
3   Daizō Nozawa 22 tháng 9 năm 2003 27 tháng 9 năm 2004 371
4   Chieko Nohno 27 tháng 9 năm 2004 31 tháng 10 năm 2005 399
5   Seiken Sugiura 31 tháng 10 năm 2005 26 tháng 9 năm 2006 330
6   Jinen Nagase 26 tháng 9 năm 2006 27 tháng 8 năm 2007 335 Shinzō Abe
7   Kunio Hatoyama 27 tháng 8 năm 2007 2 tháng 8 năm 2008 341
Yasuo Fukuda
8   Okiharu Yasuoka 2 tháng 8 năm 2008 24 tháng 9 năm 2008 53
9   Eisuke Mori 24 tháng 9 năm 2008 16 tháng 9 năm 2009 357 Taro Aso
10   Keiko Chiba 16 tháng 9 năm 2009 7 tháng 9 năm 2010 356 Yukio Hatoyama
Naoto Kan
11   Minoru Yanagida 7 tháng 9 năm 2010 22 tháng 11 năm 2010 76
12   Yoshito Sengoku 22 tháng 11 năm 2010 14 tháng 1 năm 2011 53
13   Satsuki Eda 14 tháng 1 năm 2011 2 tháng 9 năm 2011 231
14   Hideo Hiraoka 2 tháng 9 năm 2011 13 tháng 1 năm 2012 133 Yoshihiko Noda
15   Toshio Ogawa 13 tháng 1 năm 2012 4 tháng 6 năm 2012 143
16   Makoto Taki 4 tháng 6 năm 2012 1 tháng 10 năm 2012 119
17   Keishu Tanaka 1 tháng 10 năm 2012 23 tháng 10 năm 2012 22
(16)   Makoto Taki 23 tháng 10 năm 2012 26 tháng 12 năm 2012 64
19   Sadakazu Tanigaki 26 tháng 12 năm 2012 3 tháng 9 năm 2014 616 Shinzō Abe
20   Midori Matsushima 3 tháng 9 năm 2014 20 tháng 10 năm 2014 47
21   Yōko Kamikawa 20 tháng 10 năm 2014 7 tháng 10 năm 2015 352
22   Mitsuhide Iwaki 7 tháng 10 năm 2015 3 tháng 8 năm 2016 301
23   Katsutoshi Kaneda 3 tháng 8 năm 2016 3 tháng 8 năm 2017 365
24
(21)
  Yōko Kamikawa 3 tháng 8 năm 2017 2 tháng 10 năm 2018 425
25   Takashi Yamashita 2 tháng 10 năm 2018 11 tháng 9 năm 2019 344
26   Katsuyuki Kawai 11 tháng 9 năm 2019 31 tháng 10 năm 2019 50
27   Masako Mori 31 tháng 10 năm 2019 Đương nhiệm 633

Tham khảoSửa đổi