Bức xạ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bức xạ (tiếng Anh: Radiation) là từ được sử dụng trong khoa học và trong văn học nghệ thuật.

Vật lý học và dẫn xuấtSửa đổi

Bức xạ là quá trình vật lý trong đó một thực thể phát ra năng lượng truyền ra môi trường hoặc chân không, và được hấp thụ bởi các thực thể khác. Các dẫn xuất là phân loại bức xạ, và tác động của bức xạ trong thực tế [note 1].

Vât lý

Y học

Sinh họcSửa đổi

Văn học nghệ thuậtSửa đổi

Radiation (Bức xạ) là thành phần tên của nhiều tác phẩm:

  • Album Radiation, phát hành năm 1998, album studio thứ 10 của ban nhạc rock nổi tiếng người Anh Marillion.
  • Roddy Radiation, nghệ danh của nhạc sĩ người Anh Roddy Byers (sinh năm 1955).
  • Bí danh của Toby Fox, nhà soạn nhạc của "Music of Homestuck" và người sáng tạo ra video game Undertale.
  • "Radiation", một bài hát năm 1997 của Feeder, từ album Polythene.

Chỉ dẫnSửa đổi

  1. ^ Chú ý hiện vi-Wiki đang có chỗ dùng lẫn lộn "bức xạ" và "phóng xạ", trong khi "phóng xạ" là một phần của "bức xạ".

Xem thêmSửa đổi