B-52 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

B-52 có thể là:

B52 có thể là: