B2B

trang định hướng Wikimedia

B2B hoặc BtoB có thể chỉ: