BAC Strikemaster

máy bay huấn luyện và tấn công hạng nhẹ phản lực của Anh

BAC 167 Strikemaster là một loại máy bay cường kích/huấn luyện phản lực của Anh. Nó được phát triển từ loại máy bay huấn luyện Hunting Jet Provost.

BAC 167 Strikemaster
BAC 167 Strikemaster Mk 87
Kiểu Máy bay cường kích
Nhà chế tạo British Aircraft Corporation
Chuyến bay đầu 26 tháng 10 năm 1967
Sử dụng chính Ả Rập Xê Út
Ecuador
Không quân Kenya
Không quân Hoàng gia New Zealand
Không quân Hoàng gia Oman
Giai đoạn sản xuất 1967-1984
Số lượng sản xuất 146
Phát triển từ BAC Jet Provost

Biến thể sửa

 • Strikemaster Mk 80:
 • Strikemaster Mk 80A:
 • Strikemaster Mk 81:
 • Strikemaster Mk 82:
 • Strikemaster Mk 82A:
 • Strikemaster Mk 83:
 • Strikemaster Mk 84:
 • Strikemaster Mk 87:
 • Strikemaster Mk 88:
 • Strikemaster Mk 89:
 • Strikemaster Mk 89A:
 • Strikemaster Mk 90:

Quốc gia sử dụng sửa

  Botswana
  Ecuador
  Kenya
  Kuwait
  New Zealand
  Oman
  Ả Rập Xê Út
  Singapore
  South Yemen
  Sudan

Tính năng kỹ chiến thuật (Strikemaster Mk 88) sửa

Dữ liệu lấy từ Jane's All The World's Aircraft 1976–77[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

 • Súng:súng máy 7,62 mm NATO
 • Giá treo: 4 (2 mỗi cánh) tải được 3.000 lb (1.364 kg) và kết hợp mang được:
  • Khác: bom, súng máy, rocket không đối đất, thùng nhiên liệu phụ, và thùng napalm.

Xem thêm sửa

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo sửa

Ghi chú
 1. ^ Taylor 1976, pp. 172–173.
Tài liệu
 • Taylor, John W.R. "Hunting Jet Provost and BAC 167." Combat Aircraft of the World from 1909 to the present. New York: G.P. Putnam's Sons, 1969. ISBN 0-425-03633-2.
 • Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1976–77. Luân Đôn: Jane's Yearbooks, 1976. ISBN 0-354-00538-3.

Liên kết ngoài sửa