BSD (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

BSD (Berkeley Software Distribution) là tên một hệ điều hành nguồn mở tương tự như Unix.

BSD còn có thể nhắc đến: