Ba Bể (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ba Bể là một địa danh, tên một hồ nước ngọt tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Tên địa danh này còn được đặt cho: