Ba Châu (chữ Hán giản thể: 巴州区, Hán Việt: Ba Châu khu) là một khu thuộc địa cấp thị Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 2002, khu này có diện tích 2566 km² và dân số là 1,27 triệu người. Từ tháng 1 năm 2013, 12 trấn và 12 hương với khoảng 1.000 km² và 620.000 người đã tách khỏi Ba Châu để hình thành khu Ân Dương[1]

  • Trấn: Ba Châu, Thanh Giang, Tằng Khẩu, Hoá Thành, Lương Vĩnh, Đỉnh Sơn, Đại La, Hưng Văn, Tam Giang, Tảo Lâm, Thủy Ninh Tự.
  • Hương: Quang Huy, Hoa Khê, Bạch Miếu, Quan Độ, Kim Bi, Dương Phượng, Phượng Khê, Long Bối, Đại Hòa, Lăng Vân, Tự Lĩnh, Bình Lương, Tử Đồng Miếu.

Tham khảo sửa

  1. ^ 谢颖. “巴中设立恩阳区”. 华西都市报. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2013.