Mở trình đơn chính

Ba Vì (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ba Vì là tên của một dãy núi được cho là núi tổ của nước Việt, trên đó có ngọn Tản Viên là nhà của Sơn Tinh. Tên của dãy núi này đã được đặt cho: