Mở trình đơn chính

Bacitracin Methylene Disalicylate (BMD) là một loại thuốc kháng sinh.

Hiện nay, BMD được sử dụng trong phòng và trị bệnh ở vật nuôi; sử dụng làm chất phụ gia bổ trong thức ăn chăn nuôi với vai trò: kích thích tăng trọng, nâng cao tỷ lệ chuyển hóa thức ăn và chất lượng thân thịt ở vật nuôi, phòng và trị bệnh liên quan tới Treponema hyodysenteriae, viêm ruột hoại tử...