Baja Verapaz (tỉnh)

Baja Verapaz là một tỉnhGuatemala. Tỉnh này có diện tích 3124 km², dân số năm là 215.915 người. Tỉnh lỵ là Salamá.

Baja Verapaz

Baja Verapaz có Mario Dary Biotope Preserve bảo vệ hệ sinh thái của khu vực, đặc biệt là loài chim quốc gia của Guatemala, Resplendent Quetzal.

Các đô thịSửa đổi

  1. Cubulco
  2. Granados
  3. Purulhá
  4. Rabinal
  5. Salamá
  6. San Jerónimo
  7. San Miguel Chicaj
  8. Santa Cruz El Chol

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi