Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXIII (1966–1971)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXIII (1966-1971) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXIII được tổ chức ngày 8/4/1966.

Ủy viên Sửa đổi

Hạng Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
1 Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1
7 Andropov, YuriYuri Andropov
(1914–1984)
8/4/1966 21/6/1967 1 năm, 75 ngày Từ chức tại Hội nghị lần thứ 5
5 Demichev, PyotrPyotr Demichev
(1918–2000)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày
9 Kapitonov, IvanIvan Kapitonov
(1915–2002)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày
10 Katushev, KonstantinKonstantin Katushev
(1927–2010)
10/4/1968 9/4/1971 2 năm, 364 ngày
4 Kirilenko, AndreiAndrei Kirilenko
(1906–1990)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
11 Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày
8 Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày
12 Rudakov, AleksandrAleksandr Rudakov
(1910–1966)
8/4/1966 10/6/1966 63 ngày Mất khi tại nhiệm.
3 Shelepin, AlexanderAlexander Shelepin
(1918–1994)
13/12/1966 26/9/1967 4 năm, 117 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 3
13 Solomentsev, MikhailMikhail Solomentsev
(1913–2008)
13/12/1966 9/4/1971 4 năm, 117 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4
2 Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
6 Ustinov, Dmitriy Dmitriy Ustinov
(1908–1984)
8/4/1966 9/4/1971 5 năm, 2 ngày

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi