Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXII (1961-1966)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXII (1961-1966) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXII được tổ chức ngày 31/10/1961.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
31/10/1961 14/10/1964 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000349000000349 ngày Bầu làm Bí thư thứ nhất tại Hội nghị lần thứ 1 và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 9.
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
21/6/1963 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày Bầu Bí thư tại Hội nghị lần thứ 5 bầu làm Bí thư thứ 2, và bầu làm Bí thư thứ nhất tại Hội nghị lần thứ 9 (1964).
Andropov, YuriYuri Andropov
(1914–1984)
23/11/1962 8/4/1966 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000136000000136 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Demichev, PyotrPyotr Demichev
(1918–2000)
31/10/1961 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày
Ilyichev, LeonidLeonid Ilyichev
(1906–1990)
31/10/1961 26/3/1965 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000146000000146 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 11.
Kapitonov, IvanIvan Kapitonov
(1915–2002)
6/12/1965 8/4/1966 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000123000000123 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 13.
Kozlov, FrolFrol Kozlov
(1908–1965)
31/10/1961 16/11/1964 &00000000000000030000003 năm, &000000000000001600000016 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (196-1963)
Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 10.
Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
29/9/1965 8/4/1966 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000191000000191 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 12.
Kuusinen, Otto WilleOtto Wille Kuusinen
(1881–1964)
31/10/1961 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày
Podgorny, NikolaiNikolai Podgorny
(1881–1964)
21/6/1963 12/6/1965 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000168000000168 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 5, Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1964-1965)
Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 13 (1965).
Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
31/10/1961 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày
Polyakov, VasilyVasily Polyakov
(1913–2003)
23/11/1962 16/11/1964 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000328000000328 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4, và miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10.
Rudakov, AleksandrAleksandr Rudakov
(1910–1966)
23/11/1962 8/4/1966 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000136000000136 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Shelepin, AlexanderAlexander Shelepin
(1918–1994)
31/10/1961 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày
Spiridonov, IvanIvan Spiridonov
(1905–1991)
31/10/1961 23/4/1962 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000174000000174 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 3.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
31/10/1961 8/4/1966 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000159000000159 ngày
Titov, VitalyVitaly Titov
(1907–1980)
31/10/1961 29/9/1965 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000333000000333 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 12.
Ustinov, DmitriyDmitriy Ustinov
(1908–1984)
26/3/1965 8/4/1966 &00000000000000010000001 năm, &000000000000001300000013 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 11.

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi