Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX (1956-1959)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX (1956-1959) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX được tổ chức ngày 27/2/1956.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
27/2/1956 5/2/1959 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000343000000343 ngày
Aristov, AverkyAverky Aristov
(1903–1973)
27/2/1956 5/2/1959 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000343000000343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 16.
Belyaev, NikolayNikolay Belyaev
(1903–1966)
27/2/1956 12/11/1958 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000258000000258 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 11.
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
27/2/1956 5/2/1959 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000343000000343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 17.
Furtseva, YekaterinaYekaterina Furtseva
(1910–1974)
27/2/1956 5/2/1959 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000343000000343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kirichenko, AlexeiAlexei Kirichenko
(1908–1975)
17/12/1957 5/2/1959 &00000000000000010000001 năm, &000000000000005000000050 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1957-1959)
Bầu tại Hội nghị lần thứ 6, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15[1].
Ignatov, NikolayNikolay Ignatov
(1901–1966)
17/12/1957 5/2/1959 &00000000000000010000001 năm, &000000000000005000000050 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 6, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kuusinen, Otto WilleOtto Wille Kuusinen
(1881–1964)
29/6/1957 5/2/1959 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000221000000221 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Mukhitdinov, NuritdinNuritdin Mukhitdinov
(1917–2008)
17/12/1957 5/2/1959 &00000000000000010000001 năm, &000000000000005000000050 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Shepilov, DmitriDmitri Shepilov
(1905–1995)
27/2/1956 24/12/1956 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000301000000301 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
14/2/1957 29/6/1957 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000135000000135 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 3, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 4.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
27/2/1956 5/2/1959 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000343000000343 ngày

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Замещал Хрущёва во время его отпусков в 1958 и 1959 годах [1].

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi